Najmlađa skradska udruga i po stažu i po godinama starosti članova, Initium, udruga mladih, održala je svoju izbornu skupštinu u Domu kulture uz nazočnost načelnika Općine Damira Grgurića, predstavnika PD „Skradski vrh“ Vlastimira Arbanasa i Vjekoslava Pintara, ravnatelja škole.

Sve članove i goste pozdravio je Davor Štimac dok je radni dio skupštine vodio Anton Mance. Izvješće o radu podnijela je Marija Štimac rekavši između ostalog kako udruga broji 30 redovnih članova i 12 mlađih članova. „Udruga je tijekom 2011. godine odradila 13 manifestacija, 6 radnih akcija i 6 sportskih susreta i turnira. Moram spomenuti rock koncert Woodrock, Igre bez granica, prvosvibanjski kres, maškaranu zabavu i spaljivanje fašnika, stolno teniski turnir, pošumljavanje…,“ zaključila je Štimac.

Financijsko izvješće za 2011. godinu podnio je tajnik Branimir Arbanas rekavši kako su prihodi bili oko 50 tisuća kn, rashodi oko 44 tisuće te kako se najviše novca utrošilo u organizaciju Wood rock koncerta.

Nakon usvajanja izvješća razriješeno je staro rukovodstvo te predloženo novo. Za predsjednika je ponovno predložen Davor Štimac, za dopredsjednika Anton Mance, za tajnika Branimir Arbanas te dva člana uprave Ivan Hanžek i Sandi Podnar što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

Programom rada zacrtane su aktivnosti koje su se provodile u 2011. godini kao i postavljanje web stranice udruge. Na kraju mladima se obratio Arbanas koji je pozdravio mlade i pozvao ih na njihovu skupštinu dok je ravnatelj škole Pintar odaslao poruku mladima da sve što rade odrade na visokom nivou i kvalitetno. Pozvao je mlađe članove da čuvaju okoliš i društvenu imovinu u Skradu.

Načelnik Grgurić pozdravio je članove i čestitao novom rukovodstvu te podržao njihov rad. „Lijepo je da okupljate mlade i vodite brigu o jednom segmentu života mladih i razvoja kulture mladih. Općina će vam uvijek pomoći,“ zaključio je Grgurić.