Valentina Grgurić, učenica, predsjednica Vijeća učenika OŠ Skrad

Ja bih željela da Skrad u budućnosti bude razvijeniji nego danas. Mislim da bi uz puno truda moje mjesto moglo povratiti stari sjaj. Kao prvo, Skrad treba učiniti zanimljivijim i privlačnijim mjestom za turiste, a posebice mlade ljude. Predlažem Školu u prirodi (tijekom cijele godine) za učenike. Mladima treba odvratiti pažnju od alkohola i droge, te ih potaknuti da rade nešto korisno, a pritom zabavno za njih. Bilo bi dobro da se renovira Stari hotel, hotel "Zeleni vir" zbog radnih mjesta, a i kao simbol mjesta. Mlade ljude treba zainteresirati za razvijanje Skrada, treba im dati šansu da stvore Skrad kakav oni i ja želimo, nov , zanimljiviji i ljepši Skrad. Imajte povjerenja u nas mlade.

Andrej Pintar, student, webmaster stranice Skrad.com

Budućnost našeg kraja će uvijek ovisiti o mladima koji žive u Skradu i koji će tu ostati. Najteže je naći neki dobar i stalan posao. Uz to bi pažnju trebalo posvetiti razvoju turizma jer je Skrad, gledajući prirodu, sam po sebi prekrasan. Mislim da treba razraditi kvalitetne projekte uređenja našeg kraja, Skrada i okolnih sela. Najveći udarac za Skrad i druga mjesta je bila izgradnja autoceste Rijeka-Zagreb što se odrazilo na tranzitni turizam pa sada treba tražiti nove mogućnosti razvoja. Ljudi imaju ideje, treba ih reći, ne držati u sebi, i na temelju njih Skrad pokrenuti iz mrtvila. Više ljudi više zna.

Josip Grgurić, ekonomist, dobitnik nagrade za građansku inicijativu

Treba ubrzati turistički iskorak Skrada, koji nije do sada iskoristio svoje komparativne prednosti (izletište Zeleni vir, vidikovce, izvor rijeke Dobre…). Nužno je pokloniti veću pažnju uređenju naselja, šetnica, napraviti nove i urediti stara odmorišta. Najveći problem je, nažalost, nedostatak restorana jer i ono malo gostiju koji ostaju u Skradu, u privatnom smještaju, prehranu traže u drugim mjestima. Otvaranje restorana sa tradicionalnom goranskom kuhinjom privuklo bi goste i produžilo njihov boravak u našem mjestu. Nemojmo zaboraviti da je skradski hotel "Zeleni vir" 60-ih godina dobio zlatnu medalju za izvorno autohtono jelo "Skradski nadjev", da je tih godina Skrad proglašen najuređenijim i najljepšim mjestom Gorskog kotara. Čini mi se da Skrađani više nemaju ni motiviranosti ni vizije budućeg turističkog razvoja Skrada odnosno Općine.

Toni Ribić, inž. kriminalistike

Pred nekoliko mjeseci sam stupio u brak te dobio prinovu u obitelji s kojom stanujem u Skradu. Supruga i ja smo fakultetski obrazovani ali nažalost za sada se nismo uspjeli zaposliti na ovom području pa o tome ovisi i naša budućnost, iako bi rado ostali ovdje. Zaposlenje u našem kraju je teško naći te zbog toga većina mladih odlazi iz našeg kraja. Tu bi lokalna samouprava trebala učiniti više i pronaći neka rješenja da mladi ljudi, mlade obitelji ostanu ovdje. Skrad ima prosperitet. U našem mjestu se ipak nešto događa: pokreče se turizam, radi se na infrastrukturi u mjestu, osnivaju se sportski klubovi…Većina mještana govori da nema nikakvih događanja, ali ja mislim da ih ima, samo je pitanje da li su ljudi zainteresirani da se nečim bave ili je najbolje sjediti doma i odmagati svemu što je pozitivno i novo.

Krešimir Đaković, elektrotehničar

Kao prioritet smatram da bi Općina Skrad trebala iznaći mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i time zaustaviti trend odlaska mladih ljudi iz Skrada. Pristupiti uređenju građevinskih parcela (otvaranju gradilišta). U zadnjih 20 godina najmanje 15 – 20 familija izgradilo je kuće u drugim Općinama upravo radi nedostatka gradilišta. Izgradnja kanalizacije u Gornjem Skradu čeka se više od 15 godina i taj bi problem trebalo riješiti. Zadnje što bih spomenuo je izgradnja žičare na pogodnom mjestu za skijanje i sanjkanje, čime bi se pridonijelo razvoju zimskog sporta pa bi se na taj način ponovo aktiviralo skijanje u Skradu po čemu je nekad bio u samom vrhu!

 

V.P.2/IX./2005.