Članovi udruge ljubitelja pasa KD „Skrad“ uspješno zastupaju interese najboljeg čovjekovog prijatelja. Većinu u udruzi čine vlasnici lovačkih pasa, lovci te se na redovnoj godišnjoj skupštini okupilo njih šesnaest.

U izvješću o radu predsjednik Toni Ribić istaknuo:”Prvi je cilj udruge okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa. Udruga trenutno broji oko 26  članova koji su platili članarinu. Udruga je u protekloj godini nabavila solarni komplet za „pastir“ u gateru Šerementovo. Predviđene aktivnosti, dijelom zbog Covid mjera, nacionalna izložba sih pasmina CAC i utakmica glasnog gona na divlju svinju zbog tri svinje u gateru nisu održane ili su upitne ako se situacija ne riješi na vrijeme. Moram istaknuti da je angažman članova izostao pri organizaciji navedenih utakmica te bi on u svakoj predviđenoj aktivnosti  trebao biti bolji.”

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine i donacija Općine Skrad. Prihodi u 2020. godini su bili nešto manji zbog neorganiziranja planiranih priredbi. U planu rada za 2022. godinu kinolozi planiraju organizirati izložbu i smotru pasa  u lipnju te utakmicu pasa glasnog gona na divlju svinju u gateru u rujnu. Ove godine trebala bi se 6. studenog održati državno prvenstvo HLS, lovno kinološki kup, utakmica glasnog gona na divlju svinju.  

Članovi na skupštini su potom izabrali za predsjednika NO Mladena Vukelića, članove Izvršnog odbora Roberta Geca i Marka Jardasa i referenta za tetoviranje Igora Kolenca.

U raspravi se ponovila višegodišnja priča u kojoj je LD Jelen Skrad Ravna gora trebao donijeti pravila o korištenju gatera,  kako bi članovi KD Skrad u svako vrijeme mogli  koristiti gater Šerementovo, a u dogovoru s LD preuzeti i brigu oko gatera na Šerementovu, od hranjenja divlje svinje ili sada tri koliko ih je u gateru,  kako bi on bio maksimalno održavan i čuvan…, te  gradnje pomoćnog gatera za rezervne svinje…

Načelnik Općine Skrad Damir Grgurić dodao je kako Općina financira Kinološko društvo, kako će se i Općina uključiti svojim resursima kod gradnje pomoćnog gatera, kao i pomoći oko organiziranja priredbi i utakmica.

Šteta je da se iz godine u godinu ponavljaju problemi kojih ne bi trebalo biti, gater, lovci, kinolozi, njihovi međusobni odnosi, je li bilo komunikacije ili nije, gdje je zapela papirologija… Stoga je i pisac ovog teksta napomenuo na Skupštini kako u vrijeme kada većina ima pametne telefone, barem u komunikaciji članova LD ili KD ne bi smjelo biti problema, jer VIBER, WhatsApp ili SMS na kraju svakome je dostupan…Zato međusobna komunikacija lovaca i lovaca s psima (kinolovaca) ne bi trebala biti upitna jer malo dobre volje na svakoj strani može sve riješiti.