Zadnja točka dnevnog reda bila je i najzanimljivija i vezana je bila uz skradsku benzinsku stanicu u vlasništvu INA-e i nakon sastanka u Zagrebu  INA je dala pisani prijedlog Općini Skrad kojim bi Općina plaćala mjesečnu subvenciju od 6.500 Eura za rad bezposadne postaje prvih pet godina a poslije 4.500 Eura, izazvao je burne reakcije vijećnika koji su izrazili svoje nezadovoljstvo dostavljenom ponudom. Evo što su rekli. Načelnik Grgurić- ovo je sramotno za mene, vijećnik Bertović – to je apsurdno jer  i ministri su obećavali otvaranje, vijećnica Poljančić Beljan – cijena je previsoka, vijećnik Crnković – to je krajnje bezobrazna ponuda, vijećnik Jurković – Crni lug su sanirali, a Skrad je ruševno ruglo i pustoš. Nakon što su se strasti malo umirile većina vijećnika je podržala prijedlog da se odgovori na prijedlog INA-e te da se on odbaci i ako se benzinska ne želi otvoriti da se postojeći objekti uklone i da se zemljište dovede u stanje „uređene livade“. Općina u tom pogledu želi isto to zemljište otkupiti… Dio je to rasprave koja je podigla “prašinu” jer se pitanje benzinske stanice provlači od 2014. godine…i ne nazire joj se kraj.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad  se održala  27. ožujka 2024. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Skrad. Prvo je predsjednik Vijeća Tonček Kezele otvorio Aktualni sat te su pitanja postavili,  Ivan Crnković /što je s cestom za Zeleni vir i Parkom prirode, kanjonom Vražjeg prolaza/, Danijel Bertović /što je s svlačionicama u kuglani/, Ivana Poljančić Beljan /što je s parkom u centru Skrada i projektom Zaželi/. Odgovorili su načelnik Damir Grgurić i Nikolina Crnković Đorđević. Tako načelnik kaže kako je za cestu osigurano 1,33 milijuna Eura te se očekuje raspisivanje natječaja i nastavak radova. Za kanjon Vražji prolaz nakon poništavanja natječaja zbog previsoke cijene jedinog ponuditelja, raspisat će se novi natječaj te se očekuje više ponuditelja s nižim cijenama izvođenja radova. Što se tiče svlačionica u kuglani zasad neće bit radova i dok ne krenu radovi na Starom hotelu neće se dirati ni svlačionice. Park u centru po riječima pročelnice JUO Crnković Đorđević zasad je polovično riješen jer je HEP uložio prigovor oko HEP-ovog dijela zemljišta pa se sada odvijaju dodatni radovi na novom rješenju Parka…Projekt Zaželi je općini odobren i samo treba potpisati dobiven projekt…

Nakon usvajanja dnevnog reda bez točke, Progeo projekt d.o.o. — Iskaz interesa za kupnju nekretnina (zemljišta),  za koju se traže dodatna obrazloženja,  usvojen je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, zatim Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad, Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine, Prijedlog Odluke o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2024.godinu, Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za Poslovnik, Statut i normativnu djelatnost /Damir Grgurić, Darija Juričić i Anita Rački/, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2024.godinu, Prijedlog Odluke o V. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Skrad u 2024. godini kojom se povećavaju sredstva za rođenje djeteta od 900 do 2.000 eura, Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluge Ustrojbene jedinice predškolskog odgoja i obrazovanja pri Osnovnoj školi Skrad /tehničke izmjene/, Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasnìštvu Općine Skrad – Skradska draga i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt “Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste Veliko Selce – Skradska draga – Perić”, Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Skrad, Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2023. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2024. godinu.

Predsjednik vijeća Kezele zaželio je vijećnicima i mještanima Općine Skrad Sretan Uskrs i nadolazeće blagdane…