Maškarana dječja reduta održana je u popodnevnim satima. Male maškarice okupile su se u pratnji roditelja kod škole Skrad gdje su se uz glazbu s razglasa pripremile za maškaranu povorku, koja se nakon pola sata, kretala od Osnovne škole do Doma kulture. Došavši u Dom kulture maškarice su se okrijepile krafnama i sokom…i potom zaplesale uz glazbu s razglasa…