VUKA SE NE BOJIM JA

Predstava Kotar Teatra “Vuka se ne bojim ja” je održana na mjesnom
trgu u Skradu, a djeca i njihovi roditelji su se mogli udobno mogli smjestiti
na jastuke i ležaljke te uživati u odličnoj predstavi. Nakon predstave djeca su
uživala u druženju s glumcima, pjesmi i plesu a šećer na kraju je bio sladoled.

SADNJA JELKICA

Članice i članovi DND Skrad su uz potporu Općine Skrad  kod prostora igrališta iza Osnovne škole
Skrad posadili 5 jelkica koje su prethodno u teglama  ukrašavale prostor mjesnog trga. Djeca su
uživala u akciji sadnje, te su prethodno sa svojim roditeljima pripremili
citate o važnosti šume koji su zajedno sa njihovim imenima na pločicama
postavljeni uz posađena stabla.

Preuzeto sa stranica DND Skrad