To je pitanje koje se provlačilo aktualnim satom Općinskog vijeća Općine Skrad. Uz nazočnost osam vijećnika, 4 vladajuća i 4 oporbe, postavljana su pitanja uz budući Urbanistički plan uređenja Skrada, od tunela, benzinske stanice, vizualnog identiteta centra Skrada. U raspravi su učestvovali Vladimir Mance (Ljudi u Skradu se čude i podsmjehuju ideji da se ispod Skrada gradi tunel, jer bi se svašta moglo dogoditi s vodotocima… i zašto usmjeriti ionako malen promet mimo Skrada…), dr. Grgurić koji je ujedno i predsjedavao sjednicom umjesto odsutnog predsjednika Vijeća Duška Zatezala (to je najznačajniji dokument i njemu treba postupno pristupiti, ujedno treba puno više vremena posvetiti pitanju kakav Skrad želimo…) te načelnik Dubravko Grbac koji je u odgovoru rekao kako se imalo na umu nekoliko rješenja, koja će se kroz proceduru donošenja UPU-a sljedećih mjeseci oblikovati temeljem javnih rasprava koje su već započele i kojih će još biti jer ovo dosad nije konačno rješenje.

Na pitanje što je s članom Poglavarstva gosp. Tomićem načelnik Grbac je odgovorio kako je on podnio ostavku što su vijećnici u kasnijoj točki dnevnog reda i prihvatili jer se promjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa našao u sukobu interesa kao zamjenik načelnika Poglavarstva Općine Skrad i direktor Komunalca. U raspravi su oporbeni vijećnici Nada Podnar i Vladimir Mance rekli kako su na to ukazivali već kod formiranja Poglavarstva, dok je načelnik Grbac odgovorio kako se tek dopunama Zakona gosp. Tomić našao u sukobu interesa te je slijedom toga i podnio ostavku. Uz to konstatirao je kako je bio izuzetno zadovoljan radom Bore Tomića. Vladimir Mance se osvrnuo i na status članova nadzornog odbora Komunalca u kojem sjede načelnici i gradonačelnici goranskih općina rekavši kako su svi oni u sukobu interesa. Kako je trebalo izabrati novog člana Poglavarstva, na prijedlog načelnika da to bude Melita Rački Burić, slijedilo je pitanje vijećnice Nade Podnar načelniku koja smatra da je gđa. Melita Rački Burić u sukobu interesa jer ima u zakupu općinski prostor. Predsjednik kluba SDP-a Hrvoje Zatezalo zatražio je desetminutnu stanku za konzultacije te se nakon stanke ta točka skinula s dnevnog reda uz obrazloženje načelnika:“Siguran sam da gđa. Melita Rački Burić nije u sukobu interesa no slažem se da se ta točka dnevnog reda prenese na sljedeću sjednicu.“

Od ostalih točaka prihvaćena su, Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve u 2008. godini, Izvješće o radu Općine Skrad, Izvješća o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu te Izvješće o namjenskom trošenju sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu. U raspravi po izvješćima Vladimir Mance podržava povećanje sredstava KUD-u, pita koji su rezultati sportskih udruga koje troše oko 250.000,00 kn godišnje, teži ukidanju županijskog bibliobusa kad već postoji mjesna i školska knjižnica i usmjeravanju tih novaca u popunu knjižnog fonda lokalnih knjižnica, osvrće se na loš grafički dizajn tiskanih zadnjih nekoliko brojeva Goranskog Novog lista. Hrvoje Zatezalo također nije zadovoljan novim dizajnom Goranskog Novog lista, jer u njemu sada ima previše praznina te je potom zaključeno da će se inzistirati na boljem grafičkom izgledu tiskovine koju sufinancira Općina Skrad i druge lokalne samouprave. Nada Podnar osvrće se na višak prihoda Proračuna koji se oročava i smatra da se on treba utrošiti u godini za koju je planiran. Marija Božičević smatra da je subota loš dan za rad knjižnice te će se anketom utvrditi koji bi dan najviše pasao korisnicima. Razgovaralo se i o PINS-u te je zaključeno kako će se on naći na dnevnom redu sljedeće sjednice kako bi se posložile „kockice“ koje su bile sporne u dosadašnjem funkcioniranju i dotacija iz Proračuna uz težnju da se urede novi odnosi na principu tržišne ekonomije. Vladimir Mance pohvalio tiskano izdanje Izvješća o radu Općine Skrad za 2008. godinu koje se, sada drugu godinu zaredom, štampa u prikladno tiskanoj knjižici koja se dostavila svim domaćinstvima Općine Skrad. Draženko Žagar se zalaže da cesta Hribac Hlevci bude prohodna i zimi s čime se složio načelnik Grbac.

Pismo i prigovor Vinka Abramovića su vijećnici oporbe ocijenili opravdanim, jer bez kontrole se svašta događa (vijećnik Mance) uz napomenu da to nije jedini slučaj (vijećnik Žagar)te bi trebalo više kontrole osoba zaduženih za komunalne radove (komunalni referent…) jer tada bi se u dogovoru s vlasnicima okućnica, oko ili na kojima se izvode pojedini radovi, lakše uz prethodne dogovore riješila pojedina pitanja. Načelnik Grbac, uz opasku kako ima nerazumnih zahtjeva pojedinaca, apelira na građane da budu strpljiviji kada se izvode višemilijunski radovi koji će unaprijediti život ljudi na prostoru Općine, dok Hrvoje Zatezalo kaže kako za boljitak treba nešto i potrpjeti jer svima će poslije biti bolje. Dr. Grgurić je zaključio kako komunalni referent treba utvrditi činjenično stanje i na sljedećoj sjednici kroz tjedan dana izvijestiti članove Vijeća što je učinjeno i što treba još učiniti.

OKUĆNICA VINKA ABRAMOVIĆA I PRILAZ KUĆI