Vijećnici Općine Skrad jednoglasno su prihvatili Prostorni plan uređenja Općine Skrad. Tijekom nešto više od sat vremena su autori Prostornog plana Brankica i Vladimir Petrović, iz tvrtke ADF Karlovac, odgovarali na pitanja vijećnika vezana uz pojedine dijelove Plana. Sam Plan se usuglašavao s Županijskim planom prostornog uređenja PGŽ blizu dvije i pol godine. Autori plana nisu krili zadovoljstvo dobro obavljenim poslom kojim je Općina dobila temeljni dokument za budući razvoj. Iz njega je vidljivo da na 53 km2 živi 520 obitelji s manje od 2,5 članova. Općina je rascjepkana, no visoke je kulture i tradicije i načina življenja. 72 posto prostora čini šumsko područje, 9 posto čini poljoprivredno zemljište, 13 posto je ostalih površina. Za razvoj naselja predviđeno je 144 ha građevinskog područja, za oživljavanje gospodarstva i poduzetništva 133 ha, za sportske i rekreativne sadržaje je predviđeno 107 ha. Zaštićenog područja ima 1.398 ha ili četvrtina površine Općine. Radi se uglavnom o izvorištima, vodotocima i podzemnim resursima pitke vode. To je i jedan od većih ograničavajućih faktora koji će utjecati na razvoj Općine. Temeljem Plana izrađivat će se planovi nižeg reda. Prvi je Urbanistički plan naselja Skrad, zatim planovi izdvojenih zona sporta, turizma i gospodarstva. Za sve to trebat će kvalitetni projekti kako bi se moglo ići u revitalizaciju prostora Općine. Ostala naselja će se razvijati temeljem donesenog Prostornog plana. Postavljenim upitima i komentarima postavljena su pitanja kako sačuvati ljude i prirodu, da se ne naruši sadašnja ravnoteža, odnosno da se poboljša kvaliteta života ljudi. Teži se očuvanju prirodnog okoliša te kako se plana treba striktno pridržavati. Revitalizacija naselja i života u njima je strateški cilj Plana. U raspravi su sudjelovali dr. Grgurić, mr. Mance, gđa. Đorđević, gđa. Božičević i načelnik Grbac kojemu se izrađivač, tvrtka ADF iz Karlovca zahvalila na svesrdnoj pomoći tijekom izrade Plana.