Vatrogasci DVD Divjaka, njih 17, s prosjekom starosti od 62 godinu spadaju među najstarija društva u Županiji. Na redovnoj skupštini, koju je otvorio predsjednik Franjo Smažil a kojoj su prisustvovali vatrogasci susjednih DVD-a, Skrada, Bukovog vrha, Hripca te načelnik Općine Skrad Damir Grgurić prihvaćena su izvješća o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu te plan rada za 2011. godinu. Tajnik Grga Štajduhar je u izvješću o radu rekao kako nije bilo požara, kako se najviše radilo na održavanju opreme, čišćenju okoliša doma i sela.

Društvo je u 2010. godini imalo na računu oko 28 tisuća kn, dok su rashodi bili oko 1,2 tisuće kn. Planom rada, rekao je Šime Jaška, u 2011. godini uređivat će se prilazne ceste sela i okoliš doma, održavat će se vatrogasna oprema, nabavit će se potrebna nova oprema, kontrolirat će se i uvježbati rad mještana na korištenju hidranata kao i s aparatima za gašenje kojeg ima svaka kuća u Divjakama. Istaknuto je kako starost članova utječe na realizaciju vatrogasnih zadaća te se oslanjaju na pomoć najbrojnijeg društva iz Skrada. Načelnik Općine Skrad Damir Grgurić naglasio je kako su Divjake jedno privlačno selo, DVD je na čelu, kako se razmišlja o gradnji novog vatrogasnog doma jer ako se škola proda, prvo će se napraviti nov vatrogasni dom. „Nema nas puno no dobro je dok nas ima“, zaključio je Grgurić.

Predsjednik VZ Općine Skrad Ivan Crnković rekao je kako starost muči sva društva te dodao:„Ove godine izvršit će se servis vatrogasnih aparata te izmjena i nabava dotrajale i nove opreme. Uvijek ćemo vam pomoći kada bude trebalo.“

Divjačane očekuje početkom svibnja proslava Sv. Florijana i Sv. Izidora.