Vlast i oporba sve se „manje vole“, suprotnosti u mišljenjima sve više su prisutne u radu Općinskog vijeća Općine Skrad, što je pokazala je i ovotjedna sjednica Vijeća.

Započelo je već u aktualnom satu kada je vijećnik dr. Josip Grgurić nezadovoljan odgovorom na pismeno pitanje, u svezi odluke o zakupu Šiljara, rekao kako smatra da nije poštovan poslovnik uz sazivanje radnog tijela koje je rješavalo zakup Šiljara a u svezi nepravovremenog sazivanja sastanka tog tijela i prosljeđivanja poziva, zazivajući pritom prosudbu nadležnog državnog tijela za opću upravu. Drugim pitanjem dr. Grgurić se osvrnuo na zaštitu šuma, na posječeni park i njegovo uređenje, rekavši da to nije ono što je Šumarija Skrad prezentirala vijećnicima. Odgovorio je načelnik Damir Grgurić rekavši kako parkom upravlja Šumarija i na njima je što će i kako dotične radove izvršiti.

Vijećnik Draženko Žagar je tražio pojašnjenje o budućim radovima na sustavu odvodnje i vodovodnoj mreži te mu je predsjednik Vijeća Ivan Crnković odgovorio kako će radove na sustavu odvodnje, koje vodi Komunalac Delnice, izvoditi zagrebačka firma Ecos koja je dala najpovoljniju ponudu vrijednosti oko 1,75 milijuna kn.

Vijećnik Šime Jaška pitao je hoće li se izvoditi radovi na sanaciji i uređenju vodotoka i stare ceste ispod kuće obitelji Smažil u Divjakama te odvodnom kanalu uz cestu od stare škole do kapelice. Načelnik Grgurić odgovorio je kako će prvo odraditi koncesionar koji će biti izabran za održavanje nerazvstanih cesta, dok će odvodni kanal uz županijsku cestu urediti Hrvatske ceste.

Kako bi aktualni sat bio zanimljiviji pobrinuo se načelnik Grgurić pitanjem za dr. Grgurića, je li on živi u Skradu ili je tu samo prijavljen dok je predsjednik Vijeća Crnković upitao da li je bio plaćeni savjetnik tvrtke Trade Mill. Dr. Grgurić je na prvo pitanje odgovorio, vidite moju registraciju na automobilu a na drugo kako nije bio plaćeni savjetnik. Vijećnik Duško Zatezalo reagirao je rekavši kako je to prvi put da se pitanja postavljaju vijećnicima i kako to nije po poslovniku.

Kod usvajanja dnevnog reda sjednice, na prijedlog oporbe da se u dnevni red uvrste tri točke, s 6 koalicijskih glasova protiv i 3 oporbena za, nisu uvrštene u dnevni red točke uz društveno gospodarsku situaciju u Skradu, razmatranje ugovora o Šiljaru i uvrštenje ove problematike u Goranski Novi list. Po usvajanju zapisnika s zadnje dvije sjednice usvojen je Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad prema kojemu je Općina Skrad poslovala pozitivno, s ostatkom 577 tisuća kn, koji je nastao zbog kašnjenja potpora iz županije i države.

Uz prihvaćanje više izvješća vijećnici su se u raspravi o izvješćima i izvješću o radu načelnika za drugo polugodište 2010. godine pozitivno očitovali uz zamjerke oporbe kako pojedine stavke nisu transparentno odrađene, kao transakcija sredstava Udruga PINS-u, te kako u izvješću načelnika nema puno riječi o turizmu. Vijećnici, dr. Grgurić i Zatezalo, ponovno su željeli otvoriti temu Šiljar i štetnost potpisanog Ugovora te što će biti s Urbanističkim planom uređenja Šiljara…Predsjednik Vijeća Crnković i načelnik Grgurić pokušali su uvjeriti oporbene vijećnike kako je sve transparentno i vidljivo, kako će se Skrad pomaknuti s dna Goranskog turizma, spomenuvši radove na Tranzitu, na Šiljaru i u skoro vrijeme na hotelskom naselju na području oko sela Hlevci, Šerementova.

Na kraju sjednice prihvaćeni su koncesionari Instal Crnković, za održavanje groblja, obrt Juranić, za skupljanje i odvoženje otpada s javnih površina te obrt Močan, za održavanje nerazvrstanih cesta. Nadalje donijeta je odluka o kategorizaciji zemljišta u svrhu formiranja okućnica, prihvaćen je prijedlog udruga, KUD-a Zeleni vir, NK Poleta i Udruge mladih Initium, te su u Savjet mladih ušli Matina Mulc, Tomislav Brenc, Sandi Podnar, Anton Mance i Davor Štimac.

Na kraju se vijećnicima, naročito oporbe, obratila zamjenica načelnika Mira Đorđević, zakuhavši atmosferu na kraju sjednice, rekavši kako dio oporbenih vijećnika svim silama negira postignuća Koalicije, kako ne rade u interesu žitelja Općine… „Jako mi je krivo što svaki pozitivni korak kritiziraju. Koalicija je transparentna, rezultati su vidljivi i njen rad nije zaslužio takve kritike,“ zaključila je Đorđević na što se razvila oštra polemika između vijećnika Zatezala, koji pita protiv čega je on to bio protiv, načelnika Grgurića koji mu odgovara „protiv vrtića, protiv 10-satnog vrtića i Proračuna“…

Izjavu Mire Đorđević oporbeni vijećnici smatraju uvredljivom i nedostojnom kraja sjednice vijeća, a međusobnu raspravu povišenih tonova prekida predsjednik Vijeća Crnković zaključivši sjednicu.