Uz prisustvovanje načelnika Damira Grgurića i zamjenice načelnika Mire Đorđević, predsjednika Vijeća Ivana Crnkovića te malog broja građana u Lovačkoj sobi Doma kulture održana je kratka javna rasprava o izradi UPU Poslovne zone Podstena.

Izgled zone predstavio je voditelj izrade Aron Varga, iz tvrtke za projektiranje i prostorno planiranje Arheo d.o.o. iz Zagreba. Poslovna zona rasprostirat će se na nešto više od 8 hektara zemljišta od Podstene prema Šubetovom mostu s gornje strane magistralne ceste Rijeka-Zagreb na 750 m nadmorske visine. Skoro 7 hektara bit će namijenjeno gradnji objekata gospodarskih subjekata dok će ostatak biti namijenjen za gradnju komunalne i cestovne infrastrukture te zelenih površina.

Poslovnu zonu okvirno čini 75 posto privatnog i 25 posto državnog zemljišta. Do travnja ove godine uz javnu raspravu i danih mišljenja zainteresiranih tijela i osoba (primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji) UPU poslovne zone bi trebao biti završen te prihvaćen od Općinskog vijeća i potpisan od načelnika Općine.

Paralelno s izradom UPU-a Poslovne zone prišlo se izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Skrad u kojem će se proširiti građevinske zone, kako za gradnju turističkih objekata tako i za potrebe gradnje privatnih obiteljskih kuća. Kroz oko mjesec dana bit će javna rasprava o PPU Općine Skrad te se očekuje da će tada biti više zainteresiranih građana prisutno na njoj. Izmjene PPU bi se trebale donijeti do početka srpnja ove godine.