Prije godišnjih odmora ravnatelji goranskih škola su u OŠ Delnice održali sastanak na kojem se razgovaralo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s konačnim prijedlogom Zakona. Po raspravi svi nazočni jednoglasno su predložili Ministarstvu kako razredništvo mora ostati u sadašnjim okvirima, kako se norma o tjednom zaduženju učitelja i stručnih suradnika treba donositi dogovorom svih zainteresiranih strana, jer ona ne može biti ista za sustav osnovne i srednje škole, jer jednostrano odlučivanje je protivno demokratskoj proceduri..

Vezano uz prijedlog izmjena Zakona naveden pod člankom 9., stavak 2. „a najkasnije do stupanja na snagu odredbi Članaka 126. i 128. Zakona s 1.1.2012. godine“ bi trebalo brisati jer ravnateljima s višom stručnom spremom nije pružena nikakva mogućnost doškolovanja na hrvatskim fakultetima što je Ministarstvo donošenjem Zakona o osnovnoj i srednjoj školi trebalo regulirati s fakultetima u Hrvatskoj, odnosno potom dati određeno vrijeme za završetak doškolovanja ravnatelja koji će tim Zakonom biti bačeni na ulicu, vodili su škole u najtežim vremenima stvaranja Hrvatske, a dosadašnjim su radom dokazali da znaju raditi i voditi svoje škole…

Kako većina goranskih škola spada u male škole o njihovom statusu svakako treba koncenzus lokalnih samouprava na kojima funkcioniraju, županije kao osnivača i MZOŠ-a odnosno države. Statuse Područnih škola trebalo bi nadalje rješavati selektivno, ovisno od broja učenika, broja djelatnika u njima, mogućnosti organizacije prijevoza…

Što se tiče tehničkog osoblja, spremačica, domara, kuharica, tajnika, računovođa, trebao bi ostati dosadašnji standard uz uzimanje u obzir vanjskih površina koje goranske škole imaju kao i klimatske uvjete u kojima škole djeluju.

Ravnatelji i dalje podržavaju svoj prijedlog da se tim školske medicine u Delnicama popuni logopedom određen broj dana u mjesecu jer je on nužno potreban goranskoj djeci i njihovim roditeljima.

Ravnateljica škole u Fužinama Stanka Lončarić zaključuje:“Goranske škole žive u neizvjesnosti, svi su u strahu za svoja radna mjesta. Svjesni smo potreba uvođenja racionalizacije u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, no protiv smo hitnih procedura izmjena Zakona, jer se hitne promjene u školstvu u dosadašnjoj praksi nisu pokazale i kvalitetnima.“