Na godišnjoj skupštini VZO Skrad, kojoj su nazočili načelnik Općine Skrad Damir Grgurić te članovi zajednice iz svih općinskih DVD-a, Skrada, Bukovog vrha, Divjaka i Hripca izvješće o radu iznio je zapovjednik Marko Ribić. Iz izvješća je razvidno da se iz godine u godinu radi kvalitetnije, mnogo se čini na preventivi i zaštiti od požara, održava se oprema i vozni park, održavaju se unutarnji i vanjski prostori vatrogasnih domova, radnim akcijama se pomaže selima i manjim DVD-ima. Uz to u većini naselja i sela postavljeni su hidrantski ormarići.

U prošloj godini je zabilježeno 5 manjih požara na koje je izašlo 37 vatrogasaca i utrošena su 52 radna sata. Za vatrogasna natjecanja pripremale su se četiri ekipe, dvije A, jedna B i ekipa mladeži koje su postigle zapažene rezultate. Mnogo se polaže radu s djecom i mladeži te je ekipa djece i mladeži osvojila u Bjelovaru prvo mjesto, dok je u Klani, Plešcima i Skradu osvojeno drugo mjesto te su se plasirali na državno vatrogasno natjecanje u Šibeniku koje će se održati od 14. do 16. svibnja ove godine. U vatrogasnim natjecanjima učestvovali su i stariji članovi društva. B ekipa je bila druga u Delnicama na Memorijalu Gorana Gašparca i županijskom natjecanju u Crikvenici dok je A ekipa na istom natjecanju bila deveta.

Mladi su bili i u vatrogasnom ljetnom kampu u Fažani. Vozni park je obnovljen s dva kombi vozila, no goruća potreba je navalno vozilo koje bi se trebalo kroz nekoliko godina isfinancirati iz više izvora, VZ PGŽ, Općina Skrad… VZO Skrad je u 2009. godini raspolagala s blizu 180.000,00 kn, a od toga je utrošeno 173.682,00 kn te je ostalo na računu oko 5.000,00 kn. Općina Skrad financira vatrogastvo s 154.000,00 kn godišnje i od toga su mala vatrogasna društva Bukov vrh, Divjake i Hribac dobila od 5 do 8 tisuća kn a DVD Skrad oko 130.000,00 kn. U planu rada za 2010. godinu najznačajniji je projekt nabava novog navalnog vatrogasnog vozila te će se pokušati zatvoriti financijska konstrukcija za njegovu nabavu.

Načelnik Grgurić je dodao kako VZO treba nastaviti s dosadašnjim kvalitetnim radom uz napomenu:„Veseli me što smo složni i kompaktni, neka tako bude i dalje“. Anton Šporčić je dodao kako VZ PGŽ ima samo riječi pohvale za rad vatrogasaca, te zaključio:“Mi mala seoska društva ćemo pomagati koliko možemo a skradsko društvo je temelj. Treba nam novo navalno vozilo i dajmo si snage da ga uskoro imamo.“