Na području Skrada poslije olujnog nevremena s tučom štete su velike. Najviše šteta su pretrpjela četiri privatna uzgajivača bobičastog voća, jagoda, malina i kupina, koji su prijavili štete u visini oko 50 % vrijednosti nasada. Gosp. Srkoć Antonio kaže:“Višegodišnji trud je za 10 minuta uništen. Trebat će godina dvije da se nasad malina obnovi i vrati u stanje kakvo je bilo do ovog nevremena.“ Uz njih oko 30-ak obitelji je prijavilo štete na poljoprivrednim usjevima i voćkama, te nekoliko šteta na osobnim vozilima. Tri poslovna subjekta u prostorima Doma kulture, Merkator, PINS i M&M, su imala prodor vode u poslovni prostor. Posljedice nevremena su sigurno veće jer svi građani nisu još prijavili nastale štete. Štete se prijavljuju Općini Skrad te bi idućih dana Komisija za štete trebala izaći na teren.

Vodene bujice su odnijele dijelove makadamskih lokalnih cesta a na cesti za Zeleni vir bujica je nanijela oko 20 m3 pijeska, kamenja, granja i drva, što su djelatnici i strojevi Šumarije Skrad tijekom dopodneva dijelom sanirali kako bi cesta bila otvorena za promet vozila.

V.P. 28/06/2005.