Kako je zadnjih godina stara smrekova i jelova šuma starog parka kod hotela „Zeleni vir“ počela predstavljati opasnost za šetače, za automobile koji prometuju starom cestom Rijeka Zagreb i obližnje kuće Šumarija Skrad je započela odstranjivanje stabala smreke i jele. Sve smreke i jele su posjećene a nakon sječe slijedi izravnavanje terena i sadnja više vrsta biljaka. Upravitelj Šumarije Skrad Robert Bukovac kazao je:“ Kada smo dobili odobrenje našeg Ministarstva započeli smo sa sječom koja je dovršena sredinom prosinca. Po sanaciji terena i sadnji raznog ukrasnog bilja, grmlja i stablašica park će postati ljepši, svjetliji i pitomiji za šetače i mještane Skrada. Smatram da će novim uređenjem park biti ukras centra mjesta.. U svakom slučaju više neće biti „jugobran“ što je zadnjih godina jedino i bio. Radovi će se nastaviti čim vremenske prilike to budu omogućavale.“ Iako ima protivnika sječe parka, od mještana do pojedinih vijećnika Općine Skrad jer smatraju kako se izgubio imidž centra mjesta i da će biti više vjetra, gosp. Bukovac je kazao kako su ti radovi bili nužni jer su se stabla počela sušiti i predstavljala su neposrednu opasnost za okolinu. Vrijeme donosi promjene pa će tako i skradski park kroz godinu dvije poprimiti nov izgled na koji će se mještani brzo naviknuti.