Vatrogasna zajednica Općine Skrad održala je 12. lipnja 2005. u Skradskoj dragi vatrogasnu vježbu s ciljem da se ljudstvo čim bolje obuči sa  rukovanjem nove i postojeće vatrogasne opreme. Tako je u prvom dijelu vježbe održano kratko predavanje o načinu gašenja požara dimnjaka, te je prikazana priprema vode za gašenje dimnjaka. Drugi dio vježbe obuhvaćao je zahvat vode iz rezervoara, te ispumpavanje vode pomoću pumpi. U ovom dijelu vježbe korištene su pumpe Rosenbauer. Prikazan je način rada i korištenja pumpi, te je svaki prisutni vatrogasac upoznat kako se pumpama rukuje. Ovo je bila prva vježba ove godine, te će se i dalje nastaviti sa ovakvim vježbama kako bi svi članovi naših vatrogasnih društava znali rukovati sa svom opremom koja nam stoji na raspolaganju.

Danijel Bertović, 12.6.2005.