Kako je skulptura „Tunel“ za Dan Općine Skrad, u noći pučke veselice bila srušena, tako je tijekom početka prošlog tjedna i popravljena. Djelatnici Općine Igor Bukovac i Marijan Burić, uz dosta napora, popravili su skulpturu te se sada očekuje bojanje drvenog dijela konstrukcije bezbojnim lakom kako bi se ona zaštitila od propadanja. Za popravak skulpture utrošen je jedan radni dan. Ovime još jednom Općina apelira na mlade i mještane da više brige posvete društvenoj imovini jer sve to ide iz džepa mještana, poreznih obveznika. A Skrad može zaista biti lijep što se i vidjelo u proteklo vrijeme kada su izvršeni brojni radovi na uređenju okoliša, no to još nije sve. „Bit će još radova koji će doprinijeti ljepšoj slici ne samo Skrada već i ostalih manjih naselja u Općini“, kazao je načelnik damir Grgurić.