Na ulasku u željezničku stanicu u Skradu u popodnevnim satima došlo je do samozapaljenja električnih instalacija, takozvanih kontaktora, na vučnoj električnoj lokomotivi teretne kompozicije koja je dolazila iz pravca Brod Moravica. Elektromotorni prostor bio je ispunjen dimom i dolaskom vatrogasaca iz Skrada i Delnica požar je stavljen pod kontrolu. Šteta nebi smjela biti velika jer je strojovođa zatvorio vrata elektromotornog prostora da sprijeći dotok kisika što je olakšalo posao vatrogascima jer vatre nije bilo. Kompozicija je pomaknuta te je po kazivanju prometnice Nataše Lisac i skoro dvosatnom prekidu promet nastavljen. Vučna električna lokomotiva je modificirana 1998. godine i nije bila pod punim opterećenjem jer je u kompoziciji bilo desetak vagona