Reagiranje na dio članka objavljen 12.05. 09.: U NOVOM LISTU

Mještanima na izbor samo dvije opcije

Podnaslov: SDP protiv neprirodne koalicije

Ne mogu shvatiti da načelnik Grbac govori o neprirodnoj koaliciji . Što je očekivao od PGS-a kada je za njega PGS bio suvišan, osim nekih članova koji su kasnije prešli na njegovu stranu. Znam što je za gos. Grpca u Skradu prirodno SDP. Proteklo mandatno razdoblje on je jako dobro znano što je radio i kako se odnosio prema koaliciji PGS-a i HDZ a i njihovom radu u Vijeću. Ništa za njega i njegove članove Poglavarstva, od kojih su neki i bili u sukobu interesa, i članova Općinskog Vijeća nije bilo bitno, pa čak i donošenje i provođenje odluka mimo Vijeća. Tome sam mu se osobno stalno suprotstavljala na vijećima, jer mu odluke poglavarstva i Vijeća zapisnički nisu bile jednake ,iako Vijeće nije donosilo drugačije zaključe. Takve odluke za koje nisam dobivala odgovore bile su usmjerene ne u korist građana Skrada, nego očito u nečiji pojedinačni interes. Cijenjeni načelnik išao je čak tako daleko da je zajedno sa svojom većinom na vijeću ,jednostavno dozvoljavao da su pojedinci npr. Dr. Grgurić tražili izglasavanje ZABRANE sve moguće informiranosti osobno meni. Svakako to je i izglasano zajedno sa predsjednikom Općinskog Vijeća i svih članova SDP-ovih vijećnika. Ne jednom sam tražila, pismeno poštujući poslovnik i statut Opčine , da mi se dostave pojedina pojašnjenja ,tražila da mi se dozvoli da prisustvujem Vijećima kada sam već bila Županijski Vijećnik, tražila da dobijem uvid u raspored sredstava po proračunu, tražila uvid u troškovnik kanalizacijskih radova, ali odgovor je uvijek bio NISI KOMPETENTNA da dobiješ traženu informaciju. Zapisnike poglavarstva nismo dobivali na sjednice Vijeća skoro 2 god. a kasnije dosta neredovito tako da se rad vijeća teško mogao pratiti.

Smatram se povrijeđenom izjavama gos. Grpca, jer u Skradu nije kod nikoga osim dijela SDP-ovih članova, vladao osobni interes. Kod njih je to bilo toliko evidentno da smo radi toga izgubili suradnju sa predstavnicima Jadransko Luksuznih hotela, koncesionarom za Vojni Dom i konačno imali priliku uvjeriti se u velike propuste i nepravilnosti oko izgradnje kanalizacijskog sustava,pa pogotovo kada se usporedi cjelokupni rad sa ugovorima potpisanim između izvođača radova i Općine. Konačno vrhunac šikaniranja je bio kada nisam mogla dobiti čak odgovor i na pitanja vezano za realizaciju sredstva za koja sam se osobno zalagala u Županiji i koja su dobivena aneksom ugovora sa određenom namjenom, jer sam i za to bila NEKOMPETENTNA. Informativna blokada prema meni naročito je bila izražena od samoga početka preuzimanja vlasti, jer sam tražila da se informira o svemu i javnost, i bila sam možda jedan o rijetkih vijećnika koji je pratio i proučavao sve materijale. Suradnja nije išla pa sve tako daleko da sam morala biti i saslušana na policiji po nalogu odluke vijeća. Sve je to blagoslovio gos. Načelnik iako su sve moguće radnje protiv mene završavale u moju korist.

Građanima Skrada ostaje da procjene tko je radio o svom interesu SDP ili po nekima neprirodna koalicija. Smatram da jedino ta koalicija poštenih, radišnih ljudi koji su za Skrad, može iskopati novi kanal i krenuti putem pravde i boljitka Skrada. Regionalizam je za mene cijenjeni načelniče cjelokupni moj rad svih proteklih godina a ne samo pred izbore, ti to jako dobro znadeš.

Napisala Mira Đorđević ,dip.ing. šum.