Poglavarstvo Općine Skrad na svojoj 53. sjednici donijelo je više prijedloga koji će biti proslijeđeni Općinskom vijeću na izglasavanje. Dodatak broj 1. Sporazuma o sufinanciranju sanacije odlagališta Sović laz između Komunalca Delnice i jedinica lokalnih samouprava, odnosno Općine Skrad opteretit će u sljedeće tri godine Proračun za 679.469,36 kn (2009.-83.175,20 kn, 2010. i 2011. po 298.147,08 kn), zatim dodatak br. 5. Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje sustava javne odvodnje Općine Skrad kojim će se u 2009. godini iz Proračuna izdvojiti 500.000,00 kn te dodatak br. 3. Ugovora o zajedničkom financiranju radova na razvoju vodoopskrbe na području Općine Skrad kojim će se izdvojiti ove godine 100.000,00 kn te rebalansom eventualno još 119.000,00 kn, uz mogućnost pomaka na 2010. godinu ako ne bude u 2009. dovoljno sredstava. Potom su prihvaćena prva četiri zaključka Odbora za koordinaciju aktivnosti plana razvoja turizma Općine Skrad kojim se traži, izvješće Trade milla o aktivnostima oko kompleksa Šiljar, zatim potpora dobro organiziranim prezentacijama UPU Skrada javnosti, zatim se podržavaju predradnje na idejnom rješenju sportske dvorane i kompleksa Skradska draga koje izvodi Arhitektonski fakultet iz Zagreba te projekt starog mlina od strane tvrtke MF arhitekti iz Rijeke. Načelnik Dubravko Grbac i Robert Bukovac mišljenja su da s PINS-om treba razgovarati o načinu naplate usluga koje PINS radi za Općinu Skrad koja mora biti ili kroz godišnju dotaciju ili na tržišnoj osnovi, koliko usluga toliko novca, jer slažu se ne može biti i jedno i drugo, dotacija i dodatni računi. Nadalje prihvaćeno je izvješće o radu Općine Skrad za 2008. godinu te se ono prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje. Izvješće o radu županijskog bibliobusa potaklo je raspravu u kojoj usluge bibliobusa koriste 2 predškolca, 24 osnovnoškolca, 8 zaposlenih, 1 nezaposlen i 5 umirovljenika. Svaki korisnik stoji godišnje oko 400 kn ako se zna da se za bibliobus izdvaja 18.000,00 kn. Ako se tome pridodaju i troškovi mjesne knjižnice koji su oko 800 kn po korisniku, može se zaključiti kako Skrađani čitaju vrlo skupe knjige. Na kraju odobreno je korištenje Doma kulture DVD-u Skrad za potrebe održavanja godišnje skupštine 13. ožujka.