Ove subote u Skradu okupit će se polovica hrvatskih pedijatara na 6. simpoziju pod nazivom „Dijagnostički i terapeutski postupnici u pedijatriji. U razgovoru s predsjednikom Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju prof.dr.sc. Josipom Grgurićem, sada i vijećnikom u Općinskom vijeću Općine Skrad, gosp. Grgurić je rekao:“Simpoziji su u Skradu iz nekoliko razloga, Skrad je oduvijek, unatrag sto godina, bio orijentiran prema zdravstveno rekreativnim sadržajima za djecu, prve ferijalne kolonije za djecu su bile u Skradu, kasnije Skrad izrasta u zdravstveno lječilišni centar za mladež bivše države. Skrad ima izvanredna klimatska obilježja. Gorski kotar ima mnoge komparativne prednosti koje nisu dovoljno prepoznate u našoj državi, županiji. Rijeka se hvali dobrim plućima, Gorskim kotarom, no ne čini dovoljno za Gorski kotar, posebno Skrad.

Prvi simpozij, pred sedam godina, je želio temom „Klimatoterapija u pedijatriji“ pobuditi zanimanje za Gorskim kotarom i klimatskim prednostima koje on ima, kako liječiti ne samo lijekovima. Teme, Poremećaji prehrane u djece , Debljina u djece, Slabokrvnost, na dosadašnjim simpozijima su na neki način bile posvećene prednostima koje Gorski kotar ima, naročito u zdravstvenom oporavku djece.

Ove godine se očekuje oko 120 do 150 pedijatara iz cijele Hrvatske. Tema je „Postupnici u liječenju i dijagnostici djece“. U današnjoj svjetskoj medicini je to osnova pristupa liječenju, ide se prema standardizaciji liječenja određenih bolesti. U pedijatriji se ide s deset postupnika u liječenju djece.

Želim da Skrad postane u budućnosti perla širenja novih ideja, postupnici iz Skrada, deklaracija iz Skrada će biti poznata, a time će i samo mjesto biti prepoznato kao destinacija po zdravom načinu življenja, kao mjesto zdravstveno rekreativnog i lječilišnog turizma.“

Na kraju razgovora gosp. Grgurić je napomenuo da Skrad treba i medijski više pratiti a razna događanja u njemu mogu to samo pospješiti.

V.P. 21/05/2005.