Općina Skrad prodala je četiri gradilišta u nastavku ulice V. Nazora prema Tustom vrhu. Sva četiri gradilišta su prodana po do 15 posto višoj cijeni od početne a za svako gradilište kandidiralo je više zainteresiranih osoba. „Indikativno je da se na natječaj nije javila niti jedna osoba koja ima prebivalište na području Općine Skrad jer to je bila jedna od primjedbi oporbenih stranaka u Općinskom vijeću kako skrajani nemaju gdje kupiti gradilište u Skradu“, rekao je načelnik Općine Dubravko Grbac na 49. sjednici Poglavarstva Općine Skrad. Gradilišta su prodana za cijenu od oko 90 kn po metru kvadratnom te će se u Proračun od prodaje sliti oko 250 tisuća kuna. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom koji je izradila tvrtka Jaić konsulting iz Bjelovara vraćen je na doradu te će se o njemu kroz mjesec dana opet o njemu raspravljati. Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog Odluke o isključenju iz opće uporabe dijela puta koji se ne koristi, a nalazi se ispod kuća u Srednjem jarku, sve u cilju prodaje dijela zemljišta zainteresiranom kupcu. S Komunalcem Delnice potpisat će se dodatak ugovora br. 2. kojim će se dodatno financirati radovi na izmjeni starih azbestnih cijevi na dijelu cjevovoda od Goranske do Selske ulice u sklopu radova na sustavu odvodnje ulica Goranske,Grič,Selske, Vatrogasne… kako bi se odjednom riješilo i odvodnju i vodovodnu mrežu. Vrijednost tog ugovora je oko 860 tisuća kuna. Na kraju je načelnik Grbac izvijestio članove Poglavarstva o rezultatima poslovanja u prvih deset mjeseci. Načelnik je naglasio kako se Proračun ne puni prema planu te su prihodi manji skoro 20 posto (smanjeni prihodi od poreza na dohodak) od planiranog. Slijedom sporijeg priljeva prihoda i rashodi su umanjeni, tekuće potpore države i PGŽ manje su za oko 35 posto od planiranog, no one će se do kraja kalendarske godine ostvariti a radi se o potporama za sanaciju nerazvrstanih cesta i sustava odvodnje. Na kraju je prihvaćena zamolba županijskog Crvenog križa za pomoć (1000,00 kn) te zamolba samohrane majke Župan Andreje za oslobađanja plaćanja participacije dječjeg vrtića djeteta ( prihvaćeno 50 postotno oslobađanje).