Udruga proizvođača jagodičastog i bobičastog voća Gorskog kotara „Borovica“, sa sjedištem u Skradu organizirala je seminar za članove kojim se članstvo upoznalo kako izvršiti analizu tla i kako navodnjavati, fertilizirati kulture jagoda, malina, kupina, ribiza, ogrozda i borovnica. Predsjednica udruge Nataša Kozlica je predstavila predavače s Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, prof. Želimira Vukobratovića, Dragutina Žibrina i Đuricu Kalembera koji su prisutne na jednostavan način upoznali s tretmanom i pripremom tla na kojima će uzgajati određene kulture. U tome treba biti oprezan jer samo analizom tla možemo utvrditi što tlu nedostaje i što treba tlu dati da bi biljka mogla rasti i dali maksimalan prinos. Goranska tla su uglavnom kisela i zahtijevaju kalcifikaciju kako bi se smanjila kiselost. Uzgajivači su upozoreni da se na tržištu nalaze eko gnojiva prema kojima trebaju korisnici biti oprezni glede njegove uporabe. Kvaliteta nekih eko gnojiva je upitna. Više gnojiva od preporučenog biljci ne koristi i može biti naprotiv kontraproduktivno.

Predavači su na kraju odgovarali na pitanja prisutnih najčešće u vezi analize tla, utjecaja klime i vremena na određenu kulturu, prihranjivanja biljaka…

Na kraju se predsjednica udruge zahvalila predavačima uz napomenu da je to početak suradnje s Visokim gospodarskim učilištem i njihovim profesorima. Stručnih predavanja će biti još u narednom razdoblju.

V.P. 09/04/2005.