Na sjednici Poglavarstva Općine Skrad donijeto je više odluka. Učenicima i studentima a prijavilo se njih pet na natječaj, odobreno je pet kredita, tri učenička od 300,00 kn mjesečno (Jurica, Ines i Valentina Grgurić) te dva studentska od po 500,00 kn (Marko Barić i Marija Štimac). Također je usvojen prijedlog Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu te će građani koji primaju socijalnu pomoć, osmero njih, zatim invalidne osobe i bolesne osobe koje primaju pomoć za njegu dobiti novčanu pomoć za nabavu ogrjeva koju osigurava Primorsko goranska županija. Uz to prihvaćene su Odluke, o plaćama službenika i namještenika JUO, druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata u uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini, druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu, prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu, prve izmjene i dopune Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2008. godinu, prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u akciji „Općina Skrad prijatelj djece“ za 2008. godinu. U raspravi o Planu rada zimske službe za sezonu 2008./09. godinu postavljeno je pitanje kako čistiti ulice koje su uže i u kojima je prošlih godina počinjena šteta na privatnim posjedima (Robert Bukovac), hoće li koncesionar čišćenje snijega vršiti s dva stroja… U raspravi se iskristalizirao zaključak kako bi bilo poželjno da koncesionar ima jedan manji stroj i eventualno manju frezu za ulice koje su u usjecima i u kojima se nema kamo odgurati snijeg. Načelnik Grbac je zaključio po prihvaćanju Plana kako se koncesionar obvezao da će čistiti snijeg s dva stroja, jer jedino tako se može održati standard čišćenja iz prethodnih godina dok je Boro Tomić dodao kako se s koncesionarom treba obići prije početka sezone pojedine dionice kako bi se izbjegle štete na privatnim posjedima, obrovi, zidići, ograde, živice i sl. U daljnjem tijeku sjednice članovi Poglavarstva su razgovarali o ulasku Općine Skrad u Program razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u kojem su neke goranske općine. Kako kaže načelnik Grbac, „26 posto žitelja Općine je starije od 65 godina te bi bilo itekako dobro da se u 2009-oj godini uspije realizirati program „Pomoć u kući starijim osobama“ za koji imamo izrazit interes. Uključivanjem u taj program, makar na određeno vrijeme, moglo bi se zaposliti desetak sumještana i sumještanki. Ako država prihvati našu kandidaturu krenut će se u realizaciju.“ Na kraju su djelomično prihvaćene zamolbe Alme Ključanin (dijete u vrtiću), udruge 138. Goranske brigade i veterinarske stanice Delnice (ptičja gripa) za dodatnim financiranjem.