Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Ravna Gora odaslao je dopis općinama i gradovima brdsko planinskog područja PGŽ o osnivanju ustanove Centar za održivi razvoj brdsko planinskog područja PGŽ. Po upoznavanju s dokumentom članovi skradskog Poglavarstva, načelnik Dubravko Grbac, Boro Tomić i Robert Bukovac, zapitali su se „Je li netko i kako je netko drugi mogao preuzeti skradsku ideju o tom projektu koji je trebao razvijati skradski PINS.“ Više od godinu dana se razvijao ovaj projekt, koji je začet u uredu načelnika Općine Skrad Dubravka Grpca. Što je PINS učinio po tom pitanju zadnjih mjeseci i dokle se došlo u realizaciji Centra za održivi razvoj PGŽ očitovat će se PINS, ali će se i od PGŽ tražiti očitovanje o radikalnoj promjeni stava jer su neka temeljna pitanja budućeg Centra već bila na papiru. Načelnik Grbac kaže:“Tražit ćemo brza očitovanja od PINS-a i od PGŽ po tom pitanju jer su određeni dogovori obavljeni i predloženi su određeni dokumenti o budućem Centru, kao društveni ugovor, sheme budućeg Centra kao i financijska konstrukcija budućeg Centra.“ Zaključak je članova Poglavarstva da ne treba žuriti s odgovorima po tim pitanjima te kako treba poduzeti sve da se utvrdi pravo činjenično stanje od čelnih ljudi zaduženih za taj projekt u PGŽ. PGŽ sufinancira pojedine projekte Općine Skrad te će se tako potpisati ugovor od 200.000,00 kn uz projekt ceste Hribac Hlevci, uz napomenu kako se ipak očekivala malo veća pomoć PGŽ. Hrvatska vatrogasna zajednica nudi svojim programom nabavku vatrogasnih vozila te je dopis proslijeđen prije dva tjedna VZ Općine Skrad na što se ona nije očitovala iako je imala rok do 25. kolovoza. Načelnik i članovi Poglavarstva zaključili su da se požurnicom prema VZ i prema predsjednicima DVD pošalje dotični program na koji se trebaju očitovati do početka rujna, jer radi se o nabavci navalnih ili auto cisterna vozila po povoljnim cijenama uz 50 postotno sufinanciranje HVZ . Općina bi tako sudjelovala u nabavci vozila s oko 700.000,00 kn. Načelnik Grbac se zalaže da se Općina Skrad uključi u program za 2009. godinu, dok Boro Tomić predlaže da se dodatnim kontaktima s DVD-ima utvrdi potreba DVD-a Općine Skrad, odnosno DVD-a Skrad. Kritički su se osvrnuli da VZ o vrlo značajnim pitanjima ne djeluje onako kako bi trebala. Gdje je nastao kratki spoj u komunikaciji tražit će se obrazloženje od VZ Općine Skrad. Statistički pokazatelji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ pokazuju kako su prema podacima za 2007. godinu žitelji Općine Skrad još stariji u odnosu na pokazatelje iz prošle godine. „2007. rođeno je troje djece a umrlo je 25 žitelja. Prirodni priraštaj je minus 16.5 posto te je to vrlo zabrinjavajući pokazatelj. Sklopljeno je pet brakova dok je jedan razveden. Tome svjedoči i sve manji broj djece u Osnovnoj školi pa je tako u skradskoj školi ove godine u prvi razred upisano samo dvoje djece,“ zaključio je načelnik Grbac. Članovi Poglavarstva podržavaju ideju Društva Gorana o proslavi 230 –te godišnjice rođenja imena Gorski kotar, te će se u to aktivno uključiti i Općina i udruge. Svi učenici Osnovne škole Skrad dobit će Geko komplet za likovnu kulturu kao dar Općine na početku nove školske godine. Završeni su radovi na vodoopskrbnom sustavu sela Pečišće uz neznatno povećane troškove za 48 metara više iskopa za cjevovod. Dječji vrtić pri OŠ Skrad pohađat će 22 djece od tri do šest godina, odnosno svi koji su se prijavili temeljem poziva na upis. Rekonstrukcija skradske kuglana je završena, ona je u probnom radu te će svečano otvorenje biti sredinom rujna. Postoji velik interes za korištenje kuglane te su članovi Poglavarstva razgovarali kako regulirati naplatu troška od klubova koji su zainteresirani za njeno korištenje.