Srijeda, 13. kolovoza uz proslavu dana Općine Skrad bila je namijenjena službenom dijelu proslave. Oko 10 sati delegacija Općine položila je cvijeće i zapalila svijeće kod “Križa” i na grobu Josipa Blaževića Blaža, hrvatskog branitelja koji je dao život za slobodu Hrvatske.

U 11,00 sati započela je svečana sjednica Općinskog vijeća s podjelom nagrada i priznanja pojedincima i ustanovama te kulturno umjetničkim programom. U uvodu je sve nazočne, od predsjednika Županijske skupštine PGŽ, gospodina Marinka Dumanića, župana Občine Kostel, gospodina Valentina Južnića, gradonačelnike i načelnike gradova i općina Gorskog kotara, članove Vijeća i Poglavarstva te skradskog župnika velečasnog Stjepana Porkulabića pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Duško Zatezalo. Pozdravima nazočnima se pridružio i načelnik Dubravko Grbac koji se ukratko osvrnuo na rezultate u proteklih godinu dana te je između ostalog rekao:“ S posebnim zadovoljstvom pozdravljam sve nazočne današnjoj svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Skrad. S radošću pozdravljam i predstavnike institucija i udruga koje su dobitnici ovogodišnjih javnih priznanja, kojima, eto koristim priliku da unaprijed iskreno čestitam. Današnja sjednica kojom ujedno obilježavamo i slavimo Dan naše Općine i skorašnji blagdan Velike Gospe, uobičajena je prigoda da se u kratkim crtama sumiraju ostvareni rezultati u proteklih godinu dana rada naše Općine. Programom izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture bili su planirani brojni komunalni zahvati od kojih ćemo nabrojiti samo najznačajnije: izvršena je sanacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste Divjake-Hribac-Hlevci ukupne dužine oko 4,5 km, kao i nastavak ceste Hlevci-Ravna Gora u dužini od oko 2,5 km, sanirana je i asfaltirana cesta Planina-Gorica dužine 1,8 km, kao i manji dio ceste Rogi-Kupjak, te samo naselje Rogi. Nastavljeni su prošle godine započeti radovi na izgradnji sustava fekalne odvodnje Skrada, kojima se usporedo rješava i izmjena dotrajalih vodovodnih instalacija, kao i potpuna sanacija ceste. Dosad je kolektorska kanalizacijska mreža izgrađena u Goranskoj ulici, ulici Grič, te Selskoj i Vatrogasnoj ulici. U tijeku su radovi na sanaciji vodoopskrbnih sustava u Skradu i Pečišću, a u pripremi je i početak radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Hlevci, te izgradnji kapelice u Gorici. Izvršena je potpuna sanacija krovišta Doma u Bukov Vrhu, a u završnoj su fazi radovi na proširenju i sanaciji sportskog objekta u Skradskoj dragi, kao i izgradnji aleje na groblju u Skradu. Nažalost, za danas planirano otvorenje adaptirane automatske četverostazne kuglane u Skradu, zbog kašnjenja izvođača radova, odgođeno je za desetak dana. Sanirani su ivičnjaci i nogostupi Goranske ulice kao i potporni zid ceste u Velikom Selcu. Ukupna vrijednost nabrojanih radova iznosi preko 14,5 milijuna kuna.“

U nastavku je načelnik Grbac rekao kako se redovno vrše popravci i održava javna rasvjeta i nerazvrstane ceste, čiste i uređuju javne i zelene površine, kako dobro funkcionira zimska služba, te se uređuju turističke šetnice. „Istodobno, u proteklom izvještajnom razdoblju usvojili smo Plan razvoja poljoprivrede Općine Skrad, te Prostorno programsku studiju kompleksa na Šiljaru, u izradi je Urbanistički plan uređenja Skrada i izdvojenog građevnog područja groblja, a pokrenut je i postupak za izradu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Šiljar. Nakon okončanog sudskog postupka, Općinsko vijeće je prihvatilo sudsku presudu i ranijem zakupcu tvrtki «Trade mil» iz Zagreba omogućilo pokretanje realizacije projekta Šiljar u novoutvrđenim rokovima. Na prostoru bivšeg Dječjeg lječilišta Vojne bolnice Zagreb u Skradu, u narednih pet godina zaživjeti će kompleks hotelskih kapaciteta sa brojnim popratnim sadržajima i uslugama. Stručne službe i općinsko vodstvo pružiti će zakupcu svu pomoć i očekivanu suradnju iz svoje nadležnosti, s iskrenim željama da projekt uspije i doprinese gospodarskom i turističkom razvoju našega kraja,“ zaključio je načelnik Grbac.

Općina Skrad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja i druge poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. U značajnoj mjeri se financira predškolski odgoj i naobrazba, vatrozaštita, turizam i promidžba, poduzetništvo, sport i kultura. Također se, u skladu sa mogućnostima, financira rad brojnih udruga i društava, kao i raznih manifestacija. Proračun Općine Skrad ove godine iznosi 7 milijuna kuna, od toga za funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela osigurano je 1,4 milijuna, za rad Općinskog vijeća i Poglavarstva 195 tisuća, za komunalne poslove 2,2 milijuna, za društvene djelatnosti, udruge, vatrogastvo i socijalni program 950 tisuća, za razvoj turizma, poljoprivrede i poduzetništva 520 tisuća, za nabavu dugotrajne imovine 1,6 milijuna i za otplatu zajmova 101 tisuća kuna. Veelika većina skrađana savjesno podmiruje svoje obveze i angažiranjem u zajednici, zaslužni su što su ostvareni navedeni rezultati, te im se ovom prilikom načelnik u ime Općine Skrad na tome iskreno zahvaljuje. Također zahvalu zaslužuju i svi oni koji su u proteklih godinu dana pomogli na bilo koji način. „Na kraju mi dopustite da svima Vama, te svim građanima Općine Skrad, uputim srdačne čestitke povodom Dana Općine Skrad i blagdana Velike Gospe, sa željama za dobro zdravlje, uz obilje sreće i zadovoljstva,“ odaslao je poruku svima načelnik Grbac.

Pozdravne riječi i čestitke slavljeniku, Općini Skrad, uputili su Marijan Pleše, gradonačelnik Delnica, u ime goranskih općina i gradova, Marinko Dumanić, u ime županijske skupštine PGŽ, župan susjedne slovenske općine Kostel Valentin Južnić.

Dr. Josip Grgurić pročitao je odluku o javnim priznanjima i nagradama za 2008. godinu. Povelju s novčanom nagradom od 2.000,00 kn dobili su: Planinarsko društvo „Skradski vrh“ povodom 75 godina djelovanja, DVD Hribac za 50 godina rada i djelovanja, župnik vlč. Stjepan Porkulabić za 30 godina bogoslužja i osobit doprinos razvoja kršćanske vjerske zajednice na području Općine Skrad a Zahvalnicu župan PGŽ Zlatko Komadina za osobito uspješnu suradnju i svekoliku pomoć u rješavanje značajnih pitanja od značaja za Općinu Skrad i Hrvatske ceste, ispostava Rijeka za osobito uspješnu suradnju u razvoju komunalne infrastrukture na području Općine Skrad. U ime dobitnika zahvalio se vlč. Stjepan Porkulabić.

U nastavku su članovi mješovitog pjevačkog zbora KUD Zeleni vir otpjevali nekoliko domoljubnih pjesama, folklorna sekcija Majžice uz pratnju Veselih pajdaša otplesala je nekoliko plesova, rašpu, valcer i polku, Veseli pajdaši su otpjevali prigodnu pjesmu o Općini a potom su „Skračka deca“ zaključila svečani dio današnjeg programa proslave s dva plesa.

Uslijedio je domjenak i druženje uzvanika u Lovačkoj sobi Doma kulture.