U Općini Skrad je sigurnost življenja velika i u odnosu na druge goranske općine među najboljima po statistici koju je iznio pomoćnik načelnika PP Delnice Davor Novinc na sjednici Općinskog vijeća Općine Skrad. U svom izvješću pomoćnik načelnika PP Delnice Davor Novinc naveo je usporedne podatke za područje PP Delnice i Općine Skrad. U 2007. godini od 207 kaznenih djela na području skradske općine dogodilo se njih 12, od 183 prekršaja bilo je na području Općine 9 prekršaja , ostalih prekršaja je bilo 227 a na području Općine Skrad bilo je 5 prekršaja, prometnih nesreća je bilo na području općine Skrad 24 od ukupno 281 nesreće. Na kraju gosp. Novinc je zaključio kako je Općina Skrad mirna i sigurna Općina. Dr. Josip Grgurić dodao je kako sigurnost življenja na području Općine Skrad treba iskoristiti i to treba ugraditi u privlačenje turista, dok je vijećnik Vladimir Mance pitao koliko je skradska mladež uključena u problematiku počinjenih prekršaja. „Skradska mladež se ponaša bolje nego što je to slučaj u nekim susjednim sredinama, a što se tiče dodatne sigurnosti pojedinih naselja ona će se povećati završetkom auto ceste kada će naše snage više vremena posvetiti našim naseljima, “ zaključio je gosp. Novinc. U nastavku sjednice godišnje izvješće o poslovanju Komunalca Delnice za 2007. godinu iznio je direktor Boro Tomić. U izvješću je istaknuto kako poduzeće čiji su suvlasnici goranske Općine i grad Delnice posluje pozitivno već više godina. Skrad je vlasnik 9,5 posto vlasničkih udjela Komunalca, godišnje se odveze više od 1.073 kubika otpada, troši se oko 43.500 kubika vode, cijena vode za domaćinstva je 9,90 kn, konstantno se ulaže u sustav vodoopskrbe, zaštitu voda, sustav fekalne odvodnje. Na području Skrada ostaje za rekonstrukciju još oko 1,3 km azbestno betonskih cijevi čiji se veći dio proteže Školskom ulicom. Komentirajući izvješće dr. Grgurić istaknuo je zadovoljstvo što je Skrad pokrenuo u ovom mandatu kapitalne investicije ulaganja u Sustav odvodnje i vodovodne mreže dok Vladimir Mance ističe kako je mjesto time dobiva u cjelini na vrijednosti i kako će se to odraziti na cjelokupan razvitak Skrada. Po izvješću Bore Tomića započeo je aktualni sat pismom dr. Grgurića u kojem se spominje uređenost centra Skrada koja je sada ispod razine jednog turističkog mjesta. Vijećnik Vladimir Mance dodaje kako se skradska mladež nedovoljno odgovorno ponaša prema mjestu kao i vlasnici starog hotela i tranzit restorana prema svojim nekretninama. Načelnik Grbac prihvaća kritike i svjestan je da se poslovi na održavanju središta mjesta ne obavljaju kontinuirano i kako bi trebalo te se pojavljuje sve veća potreba za vlastitim komunalnim poduzećem. Vijećnik Draženko Žagar pitao je što se dešava sa Šiljarom i sudskim procesom na što je načelnik Grbac rekao kako se problematika Šiljara sporo kreće usprkos mnogim poduzetim koracima od strane Općine no zasad država je ta koja koči budućnost projekta Šiljar za koji postoji zainteresiranost JLH Gorana Štroka. „Sudski spor je u fazi donošenja odluke jer su rasprave gotove i teško je reći kakva će odluka biti donesena, no smatram da imamo realne izglede spor dobiti, što je i mišljenje naših odvjetnika“, zaključio je Grbac. Po usvojenom zapisniku s prošle sjednice uz nekoliko ispravaka pojedinih navoda vijećnika Vladimira Mancea donesen je plan razvoja poljoprivrede Općine Skrad 2008. – 2018. godine, donesene su izmjene i dopune Proračuna Općine Skrad za 2008. godinu kojima se prihodi povećavaju s 5.500.000,00 kn na 5.689.000,00 kn a rashodi s 5.500.000,00 kn na 6.994.247,18 kn. Ovim izmjenama programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture će raspolagati s 2.615.771,00 kn (za vodoopskrbu sela Hlevci, Skrad i Pečišće 210.000,00 kn, sustav fekalne odvodnje 500.000,00 kn, groblje u Skradu 150.000,00 kn, dom u Bukovom vrhu 83.500,00 kn, svlačionica u Skradskoj dragi 242.000,00 kn, kuglana u Skradu 660.000,00 kn, cesta Hribac-Hlevci 770,271,18 kn) dok će za održavanje komunalne infrastrukture biti izdvojeno 713.300,00 kn. Stožer za zaštitu i spašavanje u Općini Skrad činit će Dubravko Grbac, Robert Bukovac, Davorin Grenko, Igor Bukovac, Anita Rački, Darko Majnarić, Anita Jurković, Dinko Žagar i Marko Ribić a stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša činit će Dubravko Grbac, Robert Bukovac, Boro Tomić, Duško Zatezalo i Igor Bukovac. Općinu Skrad u Skupštini Goranske kiparske radionice predstavljat će Vesna Pintar Grgurić. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Skrad iznio je načelnik Grbac koji je naglasio da nisu nađene nikakve nepravilnosti u radu te se ujedno zahvalio djelatnicima JUO na odlično odrađenim poslovima. Kako na javni poziv za Savjet mladih nije pristiglo dovoljno prijedloga izbor nije izvršen već će se javni poziv ponoviti kroz četrnaest dana te se udruge još jednom pozivaju da prijave svoje kandidate a sve troškove će snositi Općina Skrad.

ODGOVOR NA PITANJE DRAŽENKA ŽAGARA O STATUSU ŠILJARA