Poglavarstvo Općine Skrad donijelo je prve izmjene i dopune Proračuna. Kako kaže Boro Tomić, to je više tehnički rebalans jer se izmjenama i dopunama uskladilo proračunske novce s prihodima i rashodima prema donesenim odlukama uz pojedine projekte i planove. Načelnik Dubravko Grbac predložio je Proračun i obrazložio određene povećane pozicije Proračuna temeljem kojih su prihodi povećani za blizu 190.000,00 kn, od čega najviše dolazi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, te će prihodi Proračuna iznositi 5.689.000,00 kn, dok će rashodi s prenesenim sredstvima iz 2007. godine iznositi blizu 7 milijuna kn. Po prijedlogu Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u te namjene će se utrošiti 2.615.771,00 kn, od toga za cestu Hribac Hlevci 770.000,00 kn, za sanaciju svlačionica u Skradskoj dragi 242.000,00 kn, za krov seoskog doma u Bukovom vrhu 83.5000,00 kn, za sustav odvodnje 500.000,00 kn, za sanaciju vodovoda 170.000,00 kn, vodoopskrbnih sustava sela Hlevci i Pečišće 40.000,00 kn… Prihvaćeno je financijsko izvješće PINS-a za 2007. godinu koje je pozitivno poslovalo uz dobit od oko 16.000,00 kn, uz prihod od 1.224.000,00 kn i rashod od 1.202.000,00 kn. Članovi Poglavarstva su komentirajući poslovanje rekli kako blizu 40 posto prihoda odlazi za plaće djelatnika što je po njihovom nahođenju malo previše ako se usporede drugi slični subjekti. Zatim su potvrđeni zapovjednik i zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Skrad, Ivan Crnković iz DVD-a Skrad i Antun Dolušić iz DVD-a Bukov vrh. Dopis TZ uz projekt Eko sela je podrobno raspravljen te se predlaže osnivanje radne grupe koja će predložiti i izraditi pravilnik koji će regulirati odnose vlasnika nekretnina u selu te lokalne samouprave i drugih zainteresiranih strana. Predlaže se da radnu grupu čine predstavnici TZ Općine, vlasnici nekretnina tih sela, predstavnik Općine, Hrvatskih šuma, Lovačkog društva i predstavnik Odbora za razvoj turizma- zone eko sela. Na kraju je prihvaćen troškovnik uređenja vodovoda u selu Pečišće uz prikupljanje potpisa suglasnosti vlasnika parcela kuda će prolaziti vodovodna mreža.