O projektu Projekt Teleaccess provodi se u okviru Interreg II B CADSES programa koji je namijenjen transnacionalnoj suradnji između državnih, regionalnih i lokalnih vlasti zemalja koje čine CADSES područje. Projekt je financiran od strane Europske unije, a implementira ga Središnji državni ured za e-Hrvatsku. Korištenjem naprednih širokopojasnih telekomunikacijskih tehnologija (satelitske i bežične), ovaj projekt promovira kulturu digitalnog doba među ruralnim stanovništvom demonstrirajući načine prevladavanja dosadašnjih razlika i barijera. Time se i izoliranim područjima omogućava pristup informatičkom društvu. Unutar Telecentra već postojeća lokalna infrastruktura pretvorit će se u probni telecentar koji će predstavljati središte koje, putem brzog pristupa Internetu, lokalnoj radnoj snazi i građanima svih dobnih skupina omogućava cijeloživotnu obrazovnu kreativnost i razvoj. Projekt je već zaživio u nekim zemljama EU (Italija, Grčka, Njemačka, Bugarska, Poljska) dok su u Hrvatskoj takvi pilot projekti formirani u Skradu i Vinkovcima. Direktorica PINS-a Skrad Stela Mulc kaže kako Telecentar Skrad i Vinkovci u Hrvatskoj započinju s radom 26.3.2008. godine. “Telecentar Skrad djelovat će u sklopu Poduzetničkog inkubatora Skrad, a u Vinkovcima u sklopu LEDA – Lokalna ekonomska razvojna agencija.Prostor Telecentra prostire se na 40 m2 i smješten je u PINS-u. Opremu, te sve troškove potrošnog materijala, organizacije i internetske veze osigurala je Europska unija. Već od samih početaka čvrsto surađujemo s Telecentrom Vinkovci, od same promidžbe pa do usklađivanja plana rada i aktivnosti. Time želimo potaknuti povezivanje i komunikaciju polaznika Telecentara. Osim s Telecentrom Vinkovci povezat ćemo se i s ostalim inozemnim Telecentrima (Italija zasigurno) te učiti na njihovim iskustvima budući da se taj projekt u zemljama EU već privodi kraju.”, zaključila je gđa. Mulc. Kome je namijenjen? Osnovna uloga Telecentra Skrad je pružiti lokalnom stanovništvu, a posebice poduzetnicima i poljoprivrednicima, mogućnost slobodnog pristupa Internetu i kompjuterskoj opremi s ciljem proširenja znanja, učenje, istraživanje ili komunikaciju. To će također biti i info točka namijenjena turistima koji će besplatno moći koristiti usluge Telecentra. Nadalje, Telecentar će postati i središte za obuku u kojem će zainteresirani korisnici kroz radionice stjecati nova ili proširiti već stečena znanja o Internetu, računalima, operativnim sistemima i aplikacijama, elektroničkom poslovanju, e-upravi, besplatnom softveru te upoznati mogućnosti učenja na daljinu, Internet telefonije (VoIP) i telekonferencija. U suradnji s PINS-om krenuti će se u razvoj aplikacije e-consulting (e-konzultacije) koju je razvio grčki Teleaccess partner. Kroz spomenutu aplikaciju korisnicima će se pružati usluge savjetovanja kako otvoriti trgovačko društvo, zadrugu, kako ostvariti poticajne mjere za poduzetnike i predočiti im mogućnosti financiranja malog i srednjeg poduzetništva. Helena Kruljac, koordinator u projektu kaže:”Drago mi je da je upravo ovaj pilot projekt zaživio baš u Gorskom kotaru. Mnogi naši mještani nisu bili u mogućnosti naučiti nešto više, primijeniti neke “cake” ili čak koristiti Internet. Mnogi niti ne znaju kako se spojiti na Internet, koje načine internetske veze imamo i što je najvažnije, kako im sve to zapravo može olakšati život, poslovanje i sniziti troškove. Otvaranjem Centra ćemo kroz radionice koje smo zamislili polaznike podučiti, potaknuti ih da sami prošire svoje znanje ili da čak podijele svoje vještine s drugima. U suradnji sa školama će se organizirati LAN Party za djecu i predavanja za djecu nakon 5. razreda OŠ o opasnostima Interneta, a posebice o posljedicama danas sve raširenijih blogova, chatova i social networking web stranica (Facebook, My space…). Zapravo, nije cilj zabraniti im nego naučiti ih Internetskoj kulturi i ograničenjima. Također, osim djece održala bi se i predavanja roditeljima kako mogu provjeriti i kontrolirati svoju djecu što rade i za što koriste računala i Internet. Napominjem da je Telecentar otvoren za besplatno korištenje opreme i Interneta. Sve radionice i tečajevi su također besplatni.”