Sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad započela je utvrđivanjem dnevnog reda te je i ovoga puta vijećnik Vladimir Mance želio uvrstiti u dnevni red točku Razno no pod imenom Rasprava o aktualnim pitanjima u Općini Skrad. Točka Vladimira Mancea nije dobila potporu vladajuće većine te je s četiri oporbena glasa “Za” odbijena. Obrazloženje je da točka razno nije potrebna kada prije svake sjednice postoji aktualni sat u kome se mogu postavljati pitanja u pismenom ili usmenom obliku načelniku Općine ili predsjedniku Općinskog vijeća. Kako pismenih pitanja nije bilo aktualnim satom dominirala su usmena pitanja oporbenih vijećnika, nekoliko pitanja mr. Vladimira Mancea , dva Dubravka Žagara i jedno Marije Božičević. Vladimir Mance započeo je pitanjima o radu Poglavarstva, nabavci knjiga goranskih pisaca za mjesnu knjižnicu, o potrebi bibliobusa kada se ima mjesna knjižnica, o raspisu natječaja za idejno rješenje Šiljara i što se time dobiva, tko je Hrvoje Pende i zašto njemu novčana potpora za izdavanje knjige. Dubravko Žagar pitao je kada ralica izlazi na čišćenje snijega, jer je zadnji snijeg zadao dosta problema u prometu u jutarnjim i prijepodnevnim satima dok je Marija Božičević pitala kada će se parcelirati gradilišta na Planini koja su u vlasništvu Općine jer postoji interes za gradnju vikendica ili kuća na tom području. Odgovore je dao načelnik Dubravko Grbac, redom, za nabavku knjiga i prosudbu o kvaliteti zadužena je knjižničarka Vesna Jurković, bibliobus će biti financiran dotle dok se ne procijeni da li je knjižni fond mjesne knjižnice dostatan za potrebe građana, idejno rješenje Šiljara, s česticama koje su neosporno vlasništvo Općine, je neophodno kako bi se dobila slika tog područja i veličina uloga potencijalnih investitora, Hrvoje Pende je stručni suradnik za selektivne oblike turizma u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ, ralica izlazi po odobrenju no koncesionaru će se skrenuti pozornost da mijenja redosljed čišćenja kako bi svi bili jednakopravni kod te usluge a pitanje gradilišta na Planini će se rješavati jer nisu sređene a zainteresirani se mogu obratiti Općini s zahtjevima ako postoji interes za gradnju na tom području. Nakon aktualnog sata raspravljalo se o Planu razvoja poljoprivrede Općine Skrad za razdoblje 2008-2018. te je zaključak svih vijećnika kako je to vrlo dobar dokument koji treba što brže doraditi dodatnim prijedlozima i u roku od šezdesetak dana prihvatiti u drugom čitanju. Načelnik Grbac je istaknuo važnost ovog dokumenta kao i Plana razvoja turizma, Plana poticanja gospodarstva i poduzetništva te Projekta sustava javne odvodnje bez kojeg se ne mogu pokrenuti bilo kakvi ozbiljniji projekti na području Općine. Tvorac Plana razvoja poljoprivrede, PINS i direktorica Stela Mulc izrazila je zadovoljstvo mišljenjima vijećnika te je napomenula da Gorski kotar pruža mogućnost lijepog i kvalitetnog življenja ljudi i da to treba glasno i kvalitetno prezentirati javnosti. Kada se spomenula povezanost Općina i gradova Gorskog kotara načelnik Grbac napomenuo je tužnu činjenicu kako ona postoji samo na papiru. „Zajedništva Gorskog kotara nažalost nema. Načelnici i gradonačelnici nisu se sastali već od ljeta 2007.,“zaključio je Grbac. Po prihvaćanju Plana razvoja poljoprivrede donijeto je više odluka, o izradi Urbanističkog plana uređenja Skrada i rubnih naselja te izdvojenog građevnog područja groblja vrijednosti u prvoj fazi 250.000,00 kn, o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske rezerve u 2007. godini, o prihvaćanju programa obilježavanja blagdana u 2008. godini, o imenovanju ekološkog stožera Općine Skrad (Dubravko Grbac, voditelj, Robert Bukovac, zamjenik voditelja, Boro Tomić, Duško Zatezalo i Igor Bukovac). Potom je prihvaćen godišnji obračun proračuna Općine Skrad za 2007. godinu te izvješća za 2007. godinu, o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa te radnih tijela Općinskog vijeća. U raspravi o radu radnih tijela Općinskog vijeća i radu Odbora za ravnopravnost spolova polemizirali su Vladimir Mance (nema problema u ravnopravnosti spolova, o položaju žena, našalivši se šalom „da je najčešći i najbolji položaj žene donji…“), dr. Josip Grgurić i Đurđica Abramović su replicirali, rekavši kako se o ravnopravnosti spolova i položaju žena treba ozbiljno govoriti i bez šala te je gđa. Abramović uzvratila „sve više su muškarci dolje a mi žene gore.“ Sjednica Vijeća je zaključena ponovnim neizborom Savjeta mladih jer je predložen samo jedan kandidat u to tijelo te će se javni poziv ponoviti.