Na 38. sjednici Poglavarstva Općine Skrad dominiralo je pitanje izrade projektnog zadatka i okvirnog rješenja za prenamjenu i preuređenje objekata Šiljar. Tvrtka MF ARHITEKTI d. o. o. za arhitekturu, građenje, projektiranje i inženjering izradit će ponudu u kojem će biti predloženo idejno rješenje hotela ili kompleksa na području Šiljara kako bi se vidjelo što se može izgraditi na postojećim česticama u vlasništvu Općine. Izrada rješenja stajat će 30.500,00 kn te će izradu financirati Općina Skrad jer potencijalni ulagači u Šiljar zasad nisu spremni na sufinanciranje ovog projekta. U nastavku sjednice više vremena članovi Poglavarstva odvojili su za razmatranje problematike cijene dimnjačarskih usluga te su poslije pročitanih stavova pravnika odvjetničke tvrtke Općine Skrad i tvrtke Sollers d.o.o. i rasprave o tom problemu zaključili kako su načelno obje strane u pravu. Razvrgavanje ugovora o koncesiji je najlošije rješenje jer se postavlja pitanje tko bi na idućem natječaju ponudio bolju cijenu a Skrad bi opet neko vrijeme ostao bez koncesionara za tu uslugu. „U svakom slučaju tvrtka Sollers je trebala na vrijeme obavijestiti Općinu Skrad,“ rekao je Boro Tomić, “te navedenom promjenom cijene u tom slučaju ne bi došlo do negodovanja građana po tom pitanju”. „Najbolje rješenje je nastavak koncesije uz prihvaćanje nove cijene koja je uvećana za 22 posto, odnosno iznosa PDV-a koji u staroj cijeni nije bio obračunat. Nažalost krajnji korisnici, naši sugrađani će to morati platiti,“ zaključio je načelnik Grbac a podržali su ga u ocjeni članovi Boro Tomić i Robert Bukovac. Članovi Poglavarstva su analizirali izvješća proračunskih korisnika te su nakon rasprave zaključili kako se izvješća većine mogu prihvatiti jer su sačinjena kvalitetno. Odbijeno je, izvješće PINS-a ( traži se kvalitetniji financijski prikaz prihoda i rashoda, prikaz o javnoj nabavi…), izvješće KK Skrad, KK Polet, SK Polet, VZO Skrad, koja su nepotpuna, nedostaje ili izvješće o radu ili je financijsko izvješće manjkavo. Dok se ne dostave potpuna izvješća dotičnim udrugama će biti obustavljene dotacije za ovu godinu koja se isplaćuju kvartalno. Djelatnici JUO su u 2007. zaprimili 609 predmeta te je riješeno 593 dok će 16 biti rješavano u 2008. godini. Javni poziv za stan u Gornjoj Dobri se zbog dostavljene manjkave dokumentacije dvoje zainteresiranih kandidata poništava te će se najvjerojatnije, kako kaže načelnik Grbac, s čime su suglasni i članovi Poglavarstva, stanovi u vlasništvu Općine pokušati kroz natječaj prodati. Načelnik je obavijestio članove Boru Tomića i Roberta Bukovca da Općina ima od 19. veljače reviziju poslovanja koja će se odvijati nekoliko dana. Na kraju je udovoljeno molbi Kinološkog društva Skrad koje će biti potpomognuto s 5 tisuća kn, dok je za člana predsjedništva Kluba 138. brigade „Goranski risovi“ iz Općine Skrad predložen Josip Jeličić-Joja.