Članovi Općinskog poglavarstva Općine Skrad, načelnik Dubravko Grbac, Boro Tomić i Robert Bukovac su nakon iscrpnog izlaganja direktorice PINS-a d.o.o Skrad Stele Mulc prihvatili Plan razvoja poljoprivrede Općine Skrad za razdoblje od 2008. do 2018. godine. U zaključku Plana navodi se kako je izrada ovoga plana bila vrlo složen posao kojemu su prethodile brojne analize kako bi se dobili relevantni podaci da bi se program mogao uopće izraditi. Provođenjem ovog Plana paralelno bi se stvarala i baza podataka kojom bi se dugoročno mogla pratiti kretanja u toj grani gospodarstva. Planom se želi obnoviti postojeće voćnjake, jačati proizvodnju povrća, poticati ekološku proizvodnju, intenzivirati proizvodnju sadnog materijala, potaknuti proizvodnju ljekovitog bilja, obnoviti stočarstvo te kroz otkup i preradu plasirati izvorne goranske proizvode na domaće i strano tržište. U raspravi su članovi Poglavarstva zaključili kako je Plan vrlo kvalitetan te da bi ga trebalo još dopuniti pregledom poticajnih mjera koje su na raspolaganju poljoprivrednicima, uvrstiti peradarstvo u plan te navesti da je PINS d.o.o nositelj projekta uz navođenje suradnika na projektu. U nastavku sjednice doneseno je više odluka. Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću SDP dobiva 3.132,00 kn, HDZ 1.392,00 kn i PGS 435,00 kn. Sljedećom odlukom u Eko stožer Općine Skrad predloženi su, za voditelja načelnik Dubravko Grbac, za zamjenika Robert Bukovac, član Poglavarstva, te članovi Boro Tomić, Duško Zatezalo i Igor Bukovac te njihovo imenovanje potvrđuje Općinsko vijeće. Treća odluka vezuje se uz imenovanje delegacija Općine uz obilježavanje blagdana u 2008. godini. U nastavku je načelnik Grbac upoznao članove Poglavarstva s izvješćima, o radu Općine Skrad u 2007. godini, o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja te održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini, o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa u 2007. godini, o radu knjižnice. U izvješću nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, po stručnom nadzoru provedbe deratizacije i dezinsekcije na području Općine Skrad utvrđeno je da je stanje dobro, no da treba pažnju posvetiti lokalitetima Srednji Jarak, području bivših vojnih objekata na Šiljaru te području oko trgovačkog centra u središtu Skrada. Na kraju je zaključeno kako će se u rano proljeće krenuti u rekonstrukciju i prekrivanje krova seoskog doma u Bukovom vrhu, te je pročitano pismo županijske vijećnice Mire Đorđević u kojem piše da se povede više brige o sigurnosti prijelaza magistralne ceste kod ljekarne te o podizanju cijene dimnjačarskih usluga za 22 posto koje nisu bile građanima najavljene od strane koncesionara. U svezi ovog pisma načelnik je odgovorio kako je prijelaz ceste siguran zadnjim uklanjanjem lipe te da će se još ukloniti kontejner za staklo. S koncesionarom dimnjačarskih usluga će se razgovarati u svezi podizanja cijena usluga te će o tome građanstvo biti pravodobno obaviješteno.