Ovotjedna sjednica Poglavarstva Općine Skrad trebala je utvrditi prijedlog Plana razvoja poljoprivrede Općine Skrad. U tu svrhu na sjednicu je pozvana direktorica PINS-a Stela Mulc jer PINS izrađuje dotični Plan. U raspravi u kojoj nije bilo većih razilaženja težilo se da u izradi Plana PINS detaljnije isplanira sve elemente Plana koji će biti temelj višegodišnjeg razvoja u rasponu od 4 do 10-ak godina. Članovi Poglavarstva žele da plan bude što realniji i da se zna što će se ostvariti svake pojedine godine. Uz postojeće razrađene stavke treba više razraditi područje stočarstva, detaljnije treba obraditi buduće tržište, veličinu preradbenih kapaciteta i čemu će se pridati prioritet u proizvodnji i preradi u budućoj otkupnoj stanici „Zeleno srce“. Boro Tomić pita se što se realno može očekivati u idućem razdoblju, što će se zaista moći odraditi, da to ne bude samo na papiru? Načelnik Grbac napominje da po pojedinim pitanjima s izrađivačem Plana nisu na istom tragu, da bi to trebao biti Plan Općine a ne PINS-a. „To bi trebao biti akcijski plan s nositeljima određenih projekata, s planiranim troškovima i sve to bi činilo temeljni dokument Plana. Direktorica PINS-a Stela Mulc prihvatila je sugestije članova Poglavarstva uz napomenu kako je današnji sastanak kristalizirao poglede na budući Plan koji će se u obostranoj suradnji doraditi na zadovoljstvo budućih korisnika. Uz to članovi Poglavarstva su dobili odgovore na pitanja koja su postavili. „U sljedećoj godini naši su glavni aduti uz otkupnu stanicu proizvođači bobičastog voća i krumpira. Odrađujemo razgovore uz plasman proizvoda prema veletržnici Matulji, Brodokomercu i još pojedinim trgovačkim kućama te goranskim ugostiteljima. Prerada će se pokrenuti kada bude viška proizvoda na našem tržištu a dotle će se plasirati svježi proizvodi. Otkupna stanica u početku neće biti dohodovna no nakon nekoliko godina prerast će u dohodovni poslovni subjekt“, zaključila je direktorica PINS-a. Plan bi trebao biti završen uz obostrane konzultacije do kraja ove godine, zaključak je svih sudionika u raspravi. U nastavku sjednice članovi Poglavarstva su prihvatili pokretanje procesa održivog razvoja na brdsko planinskom području PGŽ koji se tiče fuzioniranja PINS-a i Centra za brdsko planinsku poljoprivredu u jedno Društvo, Centar za održivi razvoj Gorskog kotara. PGŽ bi tako dodatnim sredstvima od 300.000,00 do 500.000,00 kn ušla u vlasničku strukturu PINS-a s 51 posto, dok bi Općina Skrad bila vlasnikom 49 posto budućeg društva. Prihvaćanjem takve vlasničke strukture stvorili bi se uvjeti za budući Centar. Sve to treba proći kroz Poglavarstvo PGŽ, Općinsko vijeće Općine Skrad i županijsku Skupštinu. O budućem društvu direktorica PINS-a kaže kako će ujedinjenje donijeti lakše poslovanje, mogućnost približavanja sigurnijim tržištima i veću sigurnost zaposlenika. „Drago mi je da je PGŽ prepoznala naš rad. To je pozitivan moment za našu budućnost“, zaključila je Stela Mulc. U nastavku su članovi Poglavarstva prihvatili izvješće o povedenom Javnom pozivu za ostvarenje poticajnih mjera mikro i malih subjekata za razvoj malog gospodarstva. Na Javni poziv nitko se nije javio te je Poglavarstvo produžilo rok javnog poziva za dodjelu ovogodišnjih 44.000,00 kn do kraja studenog. Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Stara Sušica aneksom ugovora u uređenje i opremanje otkupne stanice Zeleno srce uložio je dodatnih 90.000,00 kn te je ukupni ulog Centra 275.000,00 kn. U Skradu, po izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, u 2006. godini nema raka dojke nakon obavljenih 105 pregleda po pozivu. Studentske stipendije od 500,00 kn su dobili Marija Štimac, Marko Barić i Matina Mulc a učeničke od 300,00 kn Nataša Malnar i Ivan Hanžek.