U odnosu na 2006. godinu turističkih manifestacija će biti nešto manje. Na sastanku predstavnika udruga, TZ i članova Poglavarstva rečeno je kako bi većina manifestacija trebala biti prihodovna, znači trebala bi donijeti koju kunu onome tko ih organizira. Na početku sastanka načelnik Grbac jasno je rekao:“Odgovorni smo građanima prikazati svoj rad i organizirati određene sadržaje za njih te to na dobro raspoređenim i prigodnim manifestacijama i pokazati. Sve aktivnosti treba dobro koordinirati i pokušati ih uskladiti s smjernicama Plana razvoja turizma. Još uvijek ima previše stihijskog rada u svemu tome što nije dobro. Ubuduće će se planovi i programi manifestacija donositi u listopadu za sljedeću godinu da nebi bilo iznenađenja kao ove godine. Dobro planiranje donosi rezultate.Pojedine manifestacije već imaju termine i unaprijed su poznate. Tome treba pridodati ovogodišnje i plan se vrlo brzo može proslijediti svim kućanstvima u Općini Skrad. Svakako manifestacije treba dobro medijski prezentirati.“ Marija Božičević dodaje kako bi bilo dobro da udruge dio sredstava dobiju namjenski za manifestacije za odrađivanje programa događanja. Ivana Briški, direktorica TZ kaže kako su financijska sredstva glavni kamen spoticanja u ostvarivanju programa turističkih događanja. Svi predstavnici udruga su iznijeli svoje prijedloge koje će u program objediniti direktorica TZ. Dr. Grgurić predložio je da projekt „Skrad na Lujzijani“ preraste u trajni svakogodišnji projekt, što je načelno prihvaćeno. Na kraju je Boro Tomić, član Poglavarstva rekao:“Svi programi su za jednu godinu. Nema dugoročnog planiranja što bi trebalo biti i ti planovi bi se trebali temeljiti na Planu razvoja turizma. Osim toga sve planove trebaju pratiti financijski planovi jer bez novca nema realizacije.“ Tako Skrad Kalendar događanja dobiva sa pola godine zakašnjenja no usprkos kašnjenju odrađene su i odrađuju se manifestacije koje se događaju svake godine, memorijal J.B.Blaža, Maskenbal za djecu, Dan škole… bio Kalendar donesen ili ne.