Članovi Poglavarstava na svojoj su 23. sjednici u drugom čitanju prihvatili dopune Prijedloga poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Skrad, uz napomenu da se pismeno dostave prijedlozi kako bi prijedlog bio završen kroz tridesetak dana. Nadalje bit će objavljeni, natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine, natječaj za sanaciju dijela ceste od Planine do Gorice u dužini od 2200 metara, javni poziv za dodjelu socijalne skrbi za 2007. godinu. Sanaciju dijela ceste u Divjakama izvršit će tvrtka Maxel iz Delnica, a vrijednost radova će biti oko 125.000,00 kn. U prijedlogu plana rekonstrukcije vodovodnog sustava Općine Skrad u razdoblju do 2009. godine izvršit će se kompletna izmjena starih azbestno cementnih i željeznih cjevovoda (VS G. Skrad – OŠ Skrad, ulica V. Nazora, dio ulice J. B. Blaža, dio prema Šiljaru te od Vodice do Podstene). Uz to kreće se u izradu planova vodoopskrbe sela Hlevci, dogradnje vodospreme sela Rogi, a kroz petnaestak dana izvršit će se priključci domaćinstvima sela Gorica. U sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i sanacije vodoopskrbnog sustava na području Općine Skrad sudjelovat će PGŽ s 250.000,00 kn kao i u sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda s 250.000,00 kn, kao i o ulaganju u cestu Hribac Hlevci za koju će se po zadnjim procjenama morati uložiti oko 3,5 milijuna kn. Realizacija projekta ceste Hribac-Hlevci kasni zbog otezanja postupka recenzije projekta od ovlaštenog recenzenta Građevinskog instituta. Općina Skrad i Osnovna škola Skrad uskoro će potpisati ugovor o prijenosu školske zgrade u Divjakama s pripadajućim zemljištem u vlasništvo Općine. Na kraju je pročitana naredba o sprečavanju pojave i širenja svinjske kuge kojom se zabranjuje promet svinjama na cijelom području Hrvatske. Pod razno razmotrena je zamolba mještana sela Pečišća za sufinanciranje vodovoda, te je zaključeno da će se prvo izvršiti kompletna analiza kvalitete vode kako bi se stekao uvid u sadašnje stanje i potom poduzeti određeni koraci. Groblje u Divjakama će održavati obitelj Štefančić, sanirat će se dio potpornog zida na Velikom Selcu, razmotren je zahtjev PINS-a za sufinanciranje nabave novog službenog automobila te zahtjev udruge Skradska žena za nabavu opreme, odjeće za svirače i plesače. Kako su se za uređenje groblja u Divjakama i Skradu izdvojila značajna sredstva a želi se i računalno urediti upravljanje grobljima predloženo je povećanje cijene grobarine do 10 posto kako bi namaknula sredstva za kvalitetniju brigu o grobljima. Na kraj se razmatralo pitanje odvoza komunalnog otpada, smeća, s područja sela Hlevci, Rogi, Slemena, Žrnovca , Pečišća i Brezja te je zaključeno da bi žitelji prihvaćanjem ponude odvoza otpada, u tom slučaju kao krajnji korisnici tih usluga snosili troškove te usluge. Komunalac bi vršio odvoz otpada dok bi Općina naplaćivala tu uslugu. Selo Malo Selce bi po podjeli kanti za smeće od 1. lipnja bilo uključeno u sustav redovnog odvoza smeća i uključivanja u sustav plaćanja te usluge.