Članovi Poglavarstva Općine Skrad prihvatili su u „prvom čitanju“ Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Skrad. U obrazloženju načelnik Grbac kaže:“Ovaj Program trebao bi u skoro vrijeme potaknuti poduzetnike na ulaganja u našoj Općini. U cilju razvoja malog gospodarstva budući ulagači imat će pravo na poticajne mjere u obliku oslobađanja od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, oslobađanja od plaćanja poreza na potrošnju, oslobađanja od plaćanja komunalne naknade te bi se subvencionirala kamata na dobivene kredite. Ovaj Program će se još doraditi, kostur postoji i on je dobar, te će se u njega ugraditi i mišljenja PINS-a“. Stela Mulc, direktorica PINS-a dodala je kako će Program zasigurno dati rezultate budućim gospodarstvenicima koji će poticaje dobiti uglavnom za proizvodno ugostiteljske djelatnosti te povećanje smještajnih kapaciteta. „Prve tri godine su najteže svakom poduzetniku te će mu ti poticaji dobro doći“, zaključila je gđa. Mulc. Uz izradu simulacije troškova ovog Programa, koji će teretiti Proračun Općine, do ljeta ove godine bi se on mogao donijeti. U nastavku donesen je prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kojom će većina objekata moći raditi od 6 do 24 sata, dio objekata od 8 do 22 sata, dok će objekti izvan naseljenih naselja moći raditi od 0 do 24 sata. Uz to postoji mogućnost i drugačijeg radnog vremena uz suglasnost Poglavarstva i Općinskog vijeća. Radove na izradi hodnih i prilaznih staza na groblju u Skradu, po prihvaćanju najpovoljnije ponude, izvršit će firma Goring iz Ravne Gore za 240.536,00 kn (PDV uključen). Novi problem Općine je otkaz punomoći Općinskog državnog odvjetništva Rijeka, zbog novih zakonskih odredbi, te će Općina morati pronaći odgovarajući odvjetnički ured koji će zastupati Općinu Skrad u 4 sudska spora koji se vode protiv nje (spor s Trade milom oko Šiljara je težine 400.000,00 kn). Općina će potpisati s PINS-om Ugovor o sufinanciranju adaptacije zgrade Centra za održivi razvoj Gorskog kotara težak 1.600.000,00 kn (292.500,00 kn iz Proračuna Općine, 1.307.000,00 kn od pomoći iz raznih izvora). Članovi Poglavarstva su se kritički osvrnuli na zaključak Turističkog vijeća TZO Skrad u kojem traže više inicijative TZ u uobličavanju aktivnosti za koje su zaduženi. Na kraju su razmotrili nekoliko zamolbi te donijeli odluku kojom se nalaže firmi Feniks iz Moravica da ukloni montažnu kućicu koja je postavljena kraj cvjećarnice.