Potreba za vlastitim komunalnim poduzećem je sve prisutnija kroz rasprave članova skradskog Poglavarstva. I prva ovogodišnja sjednica Poglavarstva dodirnula je to pitanje. Komunalnom poduzeću u prilog ide određeno nezadovoljstvo stanovnika Općine dimnjačarskim uslugama, zimskim i ljetnim održavanjem prometnica i pješačkih staza, održavanjem javnih površina… Ako se uspiju dobiti namjenska sredstva Fonda za energetsku učinkovitost prišlo bi se nabavci višenamjenskog vozila koje bi služilo zimi za čišćenje snijega i posipavanje prometnica i pješačkih staza pijeskom i solju, u proljeće za odstranjivanje pijeska s prometnica i staza a ljeti za košnju trave i niskog raslinja uz prometnice… Te i druge komunalne poslove, kojima su stanovnici sada nezadovoljni, moglo bi obavljati komunalno poduzeće s nekoliko zaposlenih. Odradivši jedanaest točaka dnevnog reda članovi Poglavarstva su usvojili dodatak broj 1 Ugovora o korištenju namjenskih sredstava iz proračuna PGŽ vezan uz rekonstrukciju ceste Hribac – Hlevci, usvojili su Sporazum o prijenosu poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda s Hrvatskim vodama Rijeka, dok je za sustav kanalizacije Skrada dobivena građevinska dozvola. Članovi Poglavarstva su zaprimili mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Rijeka na Konačni prijedlog PPU Općine Skrad. Iskazali su pritom određeno nezadovoljstvo njime te smatraju da Županijski zavod donekle oteže s davanjem pozitivnog mišljenja. To obrazlažu činjenicama da su se u ovom Mišljenju pojavile neke primjedbe kojih nije bilo u prethodnom, a tiču se građevinskog zemljišta pojedinih naselja, te primjedbe na neusklađenost granica Općine u odnosu na Županijski prostorni plan, odnosno da su one drugačije od granica prema katastarskim. Temeljem toga od izrađivača, ADF-a iz Karlovca će se tražiti da u što kraćem roku otkloni primjedbe kako bi se što prije dobilo pozitivno mišljenje na ključni dokument za budući razvoj Općine Skrad. Članovi Poglavarstva prihvatili su prijedlog Ugovora i Sporazuma o razgraničenju zajedničkih izdataka poslovanja za 2007. godinu dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Skrad te su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta pomoćne kuharice i spremačice na pola radnog vremena za potrebe dječjeg vrtića. Skrad od početka 2007. godine ima jedan kafić manje jer je “Point”, kafe bar u centru Skrada, zatvoren.