Skrađani će na lokalnim izborima za članove Općinskog vijeća moći birati između šest kandidacijskih lista. Prijavljene su četiri stranačke liste te dvije nezavisne liste. Nositelji stranačkih listi su: Nada Podnar – dipl. oec. – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA, Josip Jauk – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA, Žarko Mulc dipl.ing. – NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA, Marko Ribić – NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA , Mira Đorđević dipl.ing. – PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ , Dubravko Grbac – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU .

Gledajući prijavljene kandidacijske liste ovogodišnji svibanjski izbori za izvršnu vlast u Skradu mogli bi biti izuzetno interesantni. Odjednom, nakon 15 godina stranačkog mrtvila, Skrađani se očito žele baviti politikom. Na dosadašnjim izborima su se pojavljivale najviše dvije do tri stranke, odnosno liste te su izborne računice bile dijelom vidljive i prije početka izbora.

Tko će biti vlast, a tko oporba u novom Općinskom vijeću, pokazat će živi postizborni dogovori.

Eci peci pec ti si mali zec a ja mali vuk…

V.P. 22/04/2005.