U obrazloženju Proračuna za 2007. godinu načelnik Općine Skrad Dubravko Grbac o raspodjeli sredstava naglašava činjenicu većih zahtjeva korisnika u odnosu na 2006. godinu. Preko milijun kuna manjka za sve zahtjeve korisnika po dobivenim planovima, napomenuo je načelnik i dodao:“Držali smo se preporuke Ministarstva financija i mogućeg rasta od 7,8 posto. Temeljem toga su svim korisnicima sredstva rasla za taj postotak osim korisnicima kojima je za rad nužna oprema bez koje ne mogu funkcionirati. Tako se u Proračunu pojavljuje skijaški klub Polet koji dobiva 89.000,00 kn i većinu sredstava će utrošiti u nabavu skijaške opreme, dok povećana sredstva, 74.000,00 kn za rad folklorne sekcije i mješovitog pjevačkog zbora dobiva KUD Zeleni vir i 26.000,00 kn udruga Skradska žena.“ U razgovoru s korisnicima Proračuna najveće nezadovoljstvo je prisutno među planinarima, udruzi koja broji oko 130 članova. Upravni odbor PD Skradski vrh u priopćenju navodi:“Svake godine mnogo radimo na uređenju šetnica, planinarskih staza, odmorišta, sudjelujemo i u akcijama koje organizira Općina a za naš rad se izdvojilo za 2007. godinu samo 6.300,00 kn. Naša udruga nije javno eksponirana, radi više u sjeni. Ni jedan proračunski korisnik nije dobio takve mrvice kao mi. Žao nam je što naš rad ne prepoznaje nitko u općinskoj vlasti.“ Kako su raspoređena sredstva za 2007. godinu. Za zaposlene će se izdvojiti 500.300,00 kn, za naknade za rad Općinskog vijeća, Poglavarstva i Odbora 86.000,00 kn, za održavanje, izgradnju, asfaltiranje i zimsko čišćenje cesta oko 1.100.000,00 kn, za održavanje groblja i sakralnih spomenika oko 350.000,00 kn, za sport i rekreaciju 226.800,00 kn, za kulturu 147.500,00 kn, za obrazovanje i socijalnu zaštitu 292.500,00 kn, za vatrogastvo 168.000,00 kn. U turizam će se uložiti 320.000,00 kn, u poljoprivredu 35.000,00 kn i poduzetništvo 150.000,00 kn. U sustav fekalne odvodnje uložit će se 400.000,00 kn. U budući Centar za održivi razvoj Gorskog kotara uložit će se ukupno 1.600.000,00 kn „garancijskih“ sredstava koja će se osigurati iz raznih izvora, državnih ministarstava, PGŽ, lokalnih samouprava s područja Gorskog kotara i Proračuna Općine Skrad. Općina Skrad je na neki način jamac za 25 posto sredstava koja PINS mora osigurati u projektu prema programu PHARE 2005 kojim kandidira za nepovratna sredstva od 640.000,00 eura koja će se utrošiti za izgradnju poslovne zgrade na željezničkoj stanici. Ukoliko program prođe ta sredstva će se deponirati na zaseban žiro račun, a ako ne, u što izrađivači projekta ne vjeruju, sredstva ostaju ili se vraćaju ulagačima. Iz svega daje se zaključiti da je više zadovoljnih i realnih, a manje nezadovoljnih korisnika. Tome u prilog govori i jednoglasna odluka vijećnika kojom je Proračun prihvaćen.