Uz prisustvovanje malog broja skrađana održana je javna tribina o planu razvoja turizma u Općini Skrad koji je organizirao PINS Skrad uz vođenje direktorice Stele Mulc. Uz prezentaciju Plana inž. Danijela Bertovića iz PINS-a i dr. Josipa Grgurića, predsjednika Odbora za koordinaciju izrade programa razvoja turizma i upoznavanje sa glavnim smjernicama budućeg razvoja naglašeno je da će Općina Skrad biti prva koja će imati projekt kojim će se moći kandidirati prema sredstvima predpristupnih fondova Europske unije. Raspravu je otvorio načelnik Općine Dubravko Grbac rekavši: “Siguran sam da smo na dobrom putu, plan je realan i ostvariv, riješena je sporna čestica na Šiljaru te imamo pravo građenja i na toj nekoliko godina spornoj čestici. Postoje naznake da će grad Zagreb urediti bivše zagrebačko odmaralište Jelen. Tragom dosadašnjih planova i programa ići će i prijedlog Proračuna za 2007. godinu.” Većina je ustvrdila da je prvi i najvažniji prioritet Skrada objekt s gastronomskom ponudom, restoran na koji će se naslanjati daljnji razvoj. Skrad treba biti prepoznatljiv u mikro i makro regiji dobrim marketingom uz ulaganje u školovanje turističkih kadrova jer bez ljudi nema razvoja (Zdravko Grgurić), žičara Zeleni vir neće biti ekonomski isplativa a trošak gradnje će biti velik, bolje bi bilo preusmjeriti ih i utrošiti u malo skijalište (vijećnica Đurđica Abramović), ovdje danas nema potencijalnih ulagača, investitora koji bi mogli ulagati u turistički razvoj, interes ulagača u Skrad opada jer predviđeni promet ne pokriva ulaganja ili ih sporo vrača (vijećnik Vladimir Mance). Općina bi svojim financijskim poticajima trebala pokrenuti kotač razvoja, npr. javnoprivatnim interesima uz gastroponudu i otvaranje restorana, ulaganjem u mini projekte sportske i turističke infrastrukture. Naravno Proračun je Općine malen u odnosu na susjede ali dobrom voljom i malim financijskim injekcijama može se pokrenuti uspavane i riziku nesklone sadašnje i buduće turističke poduzetnike. Ništa ne dolazi preko noći…