Vrlo čestim prozivanjem predsjednika Općinskog vijeća od strane građana gosp. Dubravko Grbac smatrao je za shodno razjasniti status prvog čovjeka Općine gledajući donošenje odluka, rad tijela u Vijeću, raznih komisija, odbora i povjerenstava i načine odlučivanja te je želio javnost kroz odgovore na pitanja upoznati s radom Općinskog vijeća. Evo najinteresantnijih pitanja i odgovora.

Tko odlučuje i donosi odluke?

Predsjednik Općinskog vijeća stručno priprema dokumente, odluke i druge akte o kojima odlučuje vijeće, daje sva pravna tumačenja i vodi skrb o zakonitosti rada Vijeća. Konačne odluke donose se većinom nazočnih vijećnika na sjednicama koje potom predsjednik Vijeća i službenici Uprave sprovode u djelo. Pri donošenju odluka nije uvijek prisutna većina koju u vijeću ima vladajuća koalicija, već se odluke donose većinom prisutnih vijećnika.

Koje su ingerencije predsjednika Vijeća u donošenju odluka?

Glas predsjednika predstavlja jedanaestinu predstavničkog tijela prilikom glasovanja, te mora poštovati donesene odluke.

Kako se provode natječaji?

Stručno povjerenstvo samostalno provodi postupak natječaja u skladu s odlukom Vijeća o uvjetima natječaja. Natječajno povjerenstvo predlaže Vijeću svoj prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude te ga Vijeće prihvaća ili ne.

Zašto se u javnosti ipak uvijek proziva predsjednik Vijeća?

Kao prvo, zbog nepoznavanja procedure, i drugo, zbog nepoznavanja ovlasti.

Je li poznavane pravnih propisa bitno za rad Općinskog vijeća, odnosno predsjednika u našim malim sredinama?

Puno lakše je obnašati izvršnu vlast u lokalnim samoupravama koja imaju poglavarstva jer na tom izvršnom tijelu većinu pitanja rješavaju stručne osobe iz pojedinih resora, dok kod nas vijeće ima funkciju izvršne i političke vlasti te dolazi i do sukoba interesa.

„Birači na lokalnim izborima imat će pravo i obvezu odlučivati o budućem sastavu Općinskog vijeća, o čovjeku koji će voditi Općinu u iduće četiri godine. Birači će, nadam se, prepoznati najbolje ljude koji će se naći na stranačkim i nezavisnim listama i kojima će povjeriti mandat u iduće četiri godine“, rekao je na kraju razgovora gosp. Dubravko Grbac.

V.P. 19/04/2005.