Ako je suditi prema raspoloženju članova Poglavarstva ubrzo slijedi novo mjerenje stambenog i garažnog prostora na području Općine Skrad. Po mišljenju načelnika Dubravka Grpca podaci o kvadraturi prostora koji podliježu komunalnoj naknadi ne odgovaraju stvarnoj situaciji te se ubire oko 20 posto manje sredstava. Mnoge obitelji su svoj stambeni prostor preuređivale i dograđivale a to nije evidentirano. Zasad se neće dizati cijena po metru kvadratnom nego će se pokušati utvrditi stvarno stanje temeljem kojeg će građani plaćati komunalnu naknadu. Do kojeg roka će se revizija provesti ovisi od broja ljudi koji će provoditi reviziju. Cijena po m2 je zasad 0.36 kn. Proračun Općine će se u drugoj izmjeni i dopuni povećati u prihodima na 5.358.300,00 kn a izdacima na 6.132.573,00 kn. Do porasta od oko 18 posto došlo je zbog povećanih tekućih potpora Županije i države. Članovi Poglavarstva su mišljenja da se zona Šiljar presporo rješava, još nije došla pismena suglasnost vezana uz spornu česticu koja je zakočila projekt tri godine. Temeljem te suglasnosti koja treba stići trebat će potencijalno jak ulagač ako se želi objekte dati u cijelosti u zakup i u kratkom vremenu ih staviti u funkciju (Boro Tomić), treba ispitati tržišnu vrijednost koja je iz dana u dan manja jer su objekti u sve lošijem stanju, te će se temeljem toga utvrditi cijena zakupa (Dubravko Grbac), Važnije je objekte staviti u funkciju, da se otvore nova radna mjesta, općina će kroz poreze, komunalnu naknadu … dobivati više nego od zakupa, mišljenja je Robert Bukovac. Budući ulagač će morati uložiti u Šiljar minimalno 3 do 10 milijuna eura ako se želi imati objekte višeg nivoa uređenosti, četiri do pet zvjezdica. Uz to donesena je odluka kojom će svi korisnici proračunskih sredstava biti uključeni u čišćenje okoliša i raslinja (predložio Boro Tomić) koje je zadnjih godina promijenilo sliku ovog nekad prelijepog dijela Skrada. Oronuli stari park pokraj starog hotela bi idejnim rješenjem postao privlačan, lijep, moderniji u odnosu na sada kada jelova šuma ugrožava kuće s druge strane magistralne ceste, kada se dio šume osušio. Kako je park u vlasništvu Hrvatskih šuma njima će se dati na uvid idejno rješenje nakon čega će se prići uklanjanju šume i potom selektivnom uređenju jer čitav projekt uređenja tog prostora stoji skoro milijun kuna. Idejno rješenje će uskoro biti predstavljeno, prezentirano javnosti. Stepenište i ulazni prostor Doma kulture uredit će obrt Graditelj iz Delnica za 73.715,00 kn prema najpovoljnijoj ponudi. Članovi Poglavarstva su bili iznenađeni odbijenicom DVD Bukov vrh koji nije pristao posuditi svoje klupe i stolove za pučku proslavu uz Dan Općine 20. kolovoza. Iz izvješća o nadzoru preventivne deratizacije i dezinsekcije najslabije točke u Skradu su uz trgovine u centru i ugostiteljski objekt POINT, no nešto bolje nego prijašnjih godina. Uskoro će se deponij građevinskog materijala i ostalog stvoren u zavoju prema Šiljaru zatvoriti i izravnati uz određene zahvate vezane uz odvodnju vode.