U okolici Bukovog Vrha sanirana su tijekom svibnja divlja odlagališta smeća. Time su svi veći divlji deponiji smeća oko većih sela i naselja Općine Skrad sanirani i očišćeni. Ulaganje financijskih sredstava, po jednom odlagalištu oko 150.000,00 kn, u sanaciju velikih divljih odlagališta oko Skrada, Divjaka, Hripca i Bukovog Vrha je time završeno. Sada mještani sela i naselja otpad i smeće odlažu u kontejnere i kante za smeće koje odvoze vozila Komunalca iz Delnica. Ujedno su mještani dotičnih naselja ušli u sustav naplate odvoza smeća. Tom sanacijom su bila zahvaćena područja na kojima su slabija i jača izvorišta pitke vode pa je i to doprinos očuvanju okoliša za buduće naraštaje. Kroz određeno vrijeme će na red doći manja odlagališta smeća pojedinih ulica ili dijelova naselja Skrada i manjih sela te bi Općina Skrad, uz izgradnju kanalizacijskog sustava, bila ekološki čista u skladu sa zahtjevima Europske unije.