Prijedlog Odluke o usklađenju granice između Općina Skrad i Ravne Gore te ponuđeni Sporazum koji su usuglasila Poglavarstva dviju Općina nije prihvaćen jer je po raspravi u zraku ostalo visjeti pitanje autentičnosti, valjanosti granične crte. Jeli postavljena žičana ograda odgovara katastarskim česticama koje su navedene u prijedlozima Odluke i Sporazuma utvrdit će radna grupa koju će činiti načelnik Dubravko Grbac, predsjednik Vijeća Duško Zatezalo, član oporbe i stručnjak geodeta, zaključak je vladajućeg SDP-a koji je, nakon 15-minutne stanke za konzultacije svojeg kluba, vijećnicima predložio dr. Josip Grgurić. U donošenju takvog zaključka kluba SDP-a oporba je bila suzdržana iako je prijedlog o formiranju radne skupine potekao od njih. Vrlo oprezna i zabrinuta oko granice je bila vijećnica Mira Đorđević koja je više puta upozoravala „katastarske čestice ne odgovaraju postavljenoj žičanoj ogradi i iza toga stojim jer sam konzultirala stručnjake geodete. Ja za takvu odluku ili sporazum neću dati svoj glas…“ Svojim odlučnim istupom postupno je „uvjerila“ ostale vijećnike da donesu zaključak o formiranju radne skupine koja će još jednom temeljito proučiti materijale oko granice. Tijekom rasprave bilo je mnogo nepovjerenja prema ponuđenom sporazumu, naročito među vijećnicima oporbe. U raspravi je načelnik Općine Dubravko Grbac branivši prijedlog Odluke i Sporazuma o usklađenju granica rekao:“ Na prošloj sjednici smo donijeli odluku koja je implementirana u prijedlog Odluke, u Sporazum i dodatak sporazuma, ne vidim ništa sporno, treba vjerovati Državnoj geodetskoj upravi – područnom uredu Rijeka koja je pripremila sporazum što se tiče granične crte. Otkuda sada toliko nepovjerenje prema Upravi koja je izradila prijedlog…Nismo odstupili od vaše jednoglasno donesene odluke na prošloj sjednici.“ Konačna odluka Vijeća o prihvaćanju Odluke, Sporazuma i dodatka sporazuma očekuje se iza uskrsnih blagdana. Oporba se po svemu izrečenom distancira od prihvaćanja predložene granice koja će dijeliti dvije Općine. Hoće li vladajući SDP uzeti teret najvažnije odluke od postojanja Općine na svoja pleća? Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad donijela je povećanje Proračuna. Članovi Vijeća prihvatili su tehničke izmjene i dopune Statuta Općine a potom i uvećan Proračun za 2006. godinu. Proračun će porasti u rashodima za 28 % ili oko 1.200.000,00 kn te će on iznositi 5.331.273.47 kn. Povećana sredstva čine neraspoređena sredstva iz prošle 2005. godine, preko 700.000,00 kn a razlika od blizu 500.000,00 kn namaknut će se iz proračuna PGŽ i države. Povećana sredstva će dopuniti dijelom ili u cijelosti sredstva koja će se utrošiti za isplate elementarne nepogode iz 2005. (133.200,00 kn), za uređenje okoliša Doma kulture (210.000,00 kn), za uređenje nerazvrstanih cesta (400.000,00 kn), za rekonstrukciju cjevovoda Selske i Vatrogasne ulice (66.000,00 kn), za plan ukupnog razvoja i prostorni plan Općine (134.200,00 kn), za povećanje sredstava KUD-u (13.000,00 kn) i programa Općina prijatelj djece (8.000,00 kn), za rad turističke zajednice (59.873,47 kn), za nabavu kontejnera za smeće (150.000,00 kn). Članovi Vijeća su prihvatili izvješće stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prijevoza pokojnika i održavanje groblja te je koncesionar i dalje firma Metalik Bonsai d.o.o iz Brod Moravica koja je jedina dostavila zamolbu. Između četiri ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i čišćenja javnih površina prihvaćena je ponuda Ružice Beljan iz Skrada koja je bila i najpovoljnija (dnevno za osam sati – 100,00 kn neto). Aktualni sat donio je pitanje vijećnika Vladimira Mancea uz rad koordinacije načelnika Općina Gorskog kotara, o formiranju tijela čije bi odluke imale određenu težinu u odnosima prema PGŽ i državi, za kraj koji ide natrag ili stagnira, a na dobrobit Gorskog kotara i ljudi koji su odlučili u njemu živjeti. Načelnik Dubravko Grbac je prihvatio prijedlog koji će se oblikovati do iduće sjednice.