Turistička zajednica, Šiljar, centar Skrada nalaze se u labirintu traženja izlaza…ili prema pitanjima vijećnika kamo plovi Skrad u budućim godinama. Predugo se govori o revitalizaciji Šiljara, o uređenju centra Skrada, o turizmu i radu TZ, o suradnji Općine sa svojim tvrtkama – kćerima TZ i PINS-u u kojima ima osnivačka prava.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala sredinom rujna i njoj je prisustvovalo devet vijećnika te je odrađeno 10 točaka dnevnog reda. U aktualnom satu na pitanja vijećnika odgovarao je načelnik Damir Grgurić. Vijećnik Dušan Štimac pitao je čemu služi Turistička zajednica kada vikendima gostima i posjetiocima Skrada informacije daju žitelji okupljeni na jutarnjoj kavi u skradskim kafićima te što je sa Šiljarom dok je vijećnik Dubravko Grbac pitao što je sa izvješćima o radu korisnika Proračuna.

Načelnik Grgurić je odgovorio kako nije zadovoljan radom TZ. „Rad je više nego nikakav, direktorica je tamo kad ne treba, a kad treba je nema…Kada se takav poziv izabere onda se treba tako i ponašati. Ja nisam oduševljen jer sve pada na leđa djelatnika Općine i javnih radova. Sada je koncesionar Zelenog vira PINS i oni bi trebali uređivati izletište. Tu je država zakazala što dopušta takve zakupe, što to nije objedinjeno pod kapom Općine. O Šiljaru i spornim česticama razgovarao sam s premijerom Vlade Plenkovićem, pitao kako se misli i kada riješiti pitanje Šiljara, no neki službenici u Ministarstvu državne imovine izgleda koče Šiljar, otkupna cijena je oko 750 tisuća kn a po nekim nagađanjima se penje i do 15 milijuna kn zbog položaja u zoni T-1. Ministar Butković i državna tajnica Majda Burić su upoznati s Šiljarom i spornom česticom te i dalje čekamo odgovore, ja više ne vjerujem nikome. Ista je situacija i s centrom Skrada, malim parkiralištem i parkom iznad“, zaključio je vidno nezadovoljan načelnik Grgurić.

O pitanju vijećnika Grpca dodao je kako je krivica Općine što izvješća korisnika Proračuna nisu došla na dnevni red sjednica vijeća te kako će na idućoj sjednici biti uvrštena u dnevni red.

Katarina Bertović pitala je kako se isplaćuju sredstva korisnicima Proračuna te zašto natječaji za sredstva korisnika Proračuna nisu prije izglasavanja novog Proračuna. Grgurić je odgovorio kako u pravilu svi korisnici dobiju svoje novce no nije određeno kako i kojim tempom će se ona dijeliti. Zašto natječaji nisu prije kriv je zakonodavac koji je donio takva pravila da natječaji idu nakon donošenja Proračuna.

Iz dnevnog reda treba izdvojiti Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu. Tako je vijećnik Grbac rekao kako se ne sjeća kada je realizacija bila tako mala, odnosno 27 posto. Načelnik Grgurić je dodao kako Proračun sa sredstvima za projekte iznosi preko osam milijuna kn te kako se sredstva za projekte očekuju u zadnjem kvartalu godine i to je razlog indeksa realizacije od 27 posto realizacije. Pročelnica JUO Nikolina Crnković Đorđević dodala je kako će se neke stavke Proračuna u rebalansu ipak morati smanjiti.

Po prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna donijeta je odluka o zaduživanju Općine Skrad zbog nabave traktora, odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2019.g., Odluka o korištenju revolving kredita po poslovnom računu. Potom su prihvaćene Analize stanja sustava civilne zaštite za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu.

Vijećnici su se upoznali s Očitovanjem Odvjetničkog ureda Josip Pulić u vezi s baznom stanicom za mobilne mreže na Velikom Selcu, njenim EM isijavanjem i utjecaju na zdravlje, posebno žitelja Velikog Selca, te iz odgovora po tom pitanju Općina ne može ništa učiniti već o tome stanovnici Velikog Selca samostalno moraju donijeti neke odluke…