U vijećnici Općine Skrad uz prisustvovanje članova Općinskog vijeća i Poglavarstva, predstavnika skradskih firmi, ustanova i udruga održan je prvi sastanak u svezi izrade socijalne karte Općine Skrad kojem je bio nazočan tim PGŽ na čelu s gđom. Ivom Josipović iz Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. Gđa. Josipović upoznala je nazočne s projektom koji bi trebao biti realiziran u idućih šest mjeseci. Socijalnom kartom bi se definirale socijalne potrebe stanovništva te izvršila demografska analiza. Nizom indikatora, socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, dobili bi se vjerodostojni pokazatelji o potrebama stanovništva temeljem kojih bi se prišlo osmišljavanju budućeg razvoja i organizacije lokalne zajednice. Uspješnije bi se koristili resursi zajednice radi bržeg zadovoljavanja posebnih potreba ali i rješavanja socijalnih problema u zajednici. Svi sudionici sastanka su po prezentaciji projekta ispunili anketu vezanu uz izradu socijalne karte.