U konobi Šumarije Skrad održana je zadnja, 46. sjednica Općinskog vijeća Opcine Skrad na kojoj je prihvaceno povecanje proracuna za 2005. godinu u iznosu od 427.000,00 kn. Povečani prihodi su rezultat produženja brdsko-planinskog zakona na neodredeno vrijeme.
U rashodima proračuna povečane su proračunske stavke vezane uz, održavanje i uređenje Doma kulture, radove na potpornom zidu groblja u Divjakama i ogradi groblja u Skradu, održavanju i asfaltiranju cesta, vatrogastvo te turizam i poduzetništvo. U rashodima je smanjena stavka sustava fekalne odvodnje za s 409.600,00 kn na 200.000,00 kn koje ce biti dovoljne za troškove geodetskog snimanja, izradu projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole.
Vijećnici su prihvatili izvješća PINS-a, Turističke zajednice, Šah škole „Goranka“, KK Skrad i Polet, KUD-a „Zeleni vir“, Planinarskog društva, udruge„Skradska žena“ i udruge umirovljenika koji se financiraju iz proračuna. Izvješća nisu dostavili Udruga mladih i Vatrogasna zajednica Općine Skrad te će se njima u tom vremenu, dok ne dostave izvješća i dok ih vijećnici ne prihvate, obustaviti financiranje. Vijećnici su mišljenja da su u radu izuzetno uspješni PINS, koji ima odlične razvojne programe i otvara dobru razvojnu perspektivu Skradu. Kuglačima vijećnici predlažu međusobne dogovore kako bi se popravili rezultati uz sagledavanje mogućnosti fuzioniranja i stvaranja jednog jakog kluba.
Kućicu bivše voćare u središtu Skrada i zgradu u poduzetničkoj zoni na željezničkoj stanici će Općina u skoro vrijeme otkupiti a one će se dati u najam Turističkoj zajednici i PINS-u.
Veseli činjenica da projekt Poduzetničke zone polako dobiva na težini, zainteresiranih ima dovoljno te bi budući prostor odmah imao barem 11 stanara uz zapošljavanje najmanje 20 osoba.
Najstariji vijećnik gosp. Vladimir Mance se u ime vijećnika zahvalio predsjedniku vijeća i njegovim suradnicima koji su odradili velik posao u zadnje četiri godine.
Predsjednik Vijeća se zahvalio vijećnicima na kvalitetnim i konstruktivnim raspravama tijekom skoro četiri godine rada na dobrobit naših građana te je na kraju podijelio skromne darove članovima vijeća.