Župljani župe Skrad Divjake ove su subote pohodili crkve u Divjakama i Skradu noseći pletene košarice s hranom i pićem na uskršnji blagoslov. Crkva u Divjakama bila je puna žitelja općine Skrad i susjednih naselja…

Iako nije bilo ministranata vlč. Stjepan Porkulabić je sve vjernike proveo kroz uskršnji običaj, blagoslov hrane i pića završetkom misnog slavlja Isusovog uskrsnuća.

U propovijedi vjernicima vlč. Porkulabić istaknuo je značaj roditelja u odgoju djece, prenošenju vjere na svoju djecu kako bi se tradicija i Uskrsa nastavila u našoj Hrvatskoj. „Vjera se nosi prvenstveno u srcu, ne u košaricama…“, zaključio je vlč. Porkulabić, ukazujući na sve manji utjecaj obitelji na mlađe u prenošenju vjerskih tradicija, vjere u svakodnevnom životu.

Nakon mise u Divjakama održana je misa s blagoslovom košarica u Skradu te drugog dana, u nedjelju, u Kupjaku…