22. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad održala se ovog petka. Prije usvajanja dnevnog reda održan je aktualni sat. Prvo pitanje postavila je vijećnica Melita Rački Burić u vezi isplate naknada vijećnicima. Pritom je rekla kako tijekom svog mandata nije primila nikakvu naknadu za vijećnički rad i pritom se javno odrekla svoje naknade u korist Općine Skrad. Vijećnici nisu komentirali isplatu naknada no odgovorio je načelnik Damir Grgurić, pohvalivši gestu vijećnice Rački Burić, rekavši kako dosada nisu isplaćivane naknade za vijećnički rad zbog bitnijih stvari, kredita i slično, no da će se cjelokupni iznosi naknada isplatiti do kraja 2016. godine. Hoće li se još koji vijećnik odreći naknade???

Vijećnica Mira Đorđević pitala je što se čini po pitanju starog hotela te općinskog zemljišta do obiteljske kuće Glad. Načelnik Grgurić je odgovorio kako se za hotel priprema idejno rješenje dok se zemljište u ulici V. Nazora održava te se ubrzo očekuje i potvrdna riječ gosp. Glada oko izmještanja starih vozila kako bi ulica dobila ljepšu vizuru.

Završetkom aktualca vijećnici su prihvatili zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, imenovali su Ivana Crnkovića, predsjednika Vijeća za člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, prihvatili su imenovanje novog člana, Gorana Zaborca iz HGSS-a u Stožer zaštite i spašavanja Općine Skrad, prihvatili Odluku o raspodjeli rezultata u 2015. godini, prihvatili prijedlog PINS-a o jamstvu za podizanje kredita, Odluku o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad /radi usklađenja sa novim zakonskim rješenjima/ te Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2016.g. koja nije dirana.

Predsjednik Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad Josip Crnković upoznao je vijećnike s pristiglim ponudama. Na natječaj su se javila tri ponuditelja, obrt Brenc, obrt Oblak i obrt Podnar te je temeljem najpovoljnije ponude posao čišćenja, frezanja, posipavanja ceste Hlevci Ravna Gora pripao obrtu Oblak iz Ravne Gore. Za dionicu Malo Selce-Bukov vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce nije se javio nijedan ponuđač tako da Općina Skrad namjerava kupiti još jedan stroj za čišćenje snijega kako bi vremenom preuzela cjelokupno zimsko održavanje cesta na području Općine Skrad.

Izrada spomen obilježja 138. brigade HV u Skradu još će malo pričekati jer vijećnici trebaju donijeti odluku o lokaciji, te će se prema idejnom rješenju većina radova odraditi dobrovoljnim radom članova 138. brigade te djelatnika Općine.

Što se tiče otkupa zemljišta za proširenje postojećeg puta od kuća Rački i Crnković do županijske ceste Skrad-Divjake potrebno će biti izvršiti stručnu procjenu vrijednosti tog zemljišta te potom krenuti u otkup. Načelnik Grgurić dodao je kako bi se tom spojnom cestom riješilo slijepo crijevo te ulice koja bi dobila prohodnost cijele godine.

Zahtjev za ukidanje javnog dobra Zdravka Grgurića, Veliko Selce 23, riješit će se suglasnošću susjeda te mogućim otkupom tog dijela zemljišta od tražitelja. Što se tiče smanjenja iznosa komunalnog doprinosa Roberta Beljana, Šubetov most 2, koji je podnio zahtjev, on je prihvaćen uz prvotnu izmjenu komunalnih zona, što će biti dobar čin Općine. Općina s druge strane očekuje od svojih dužnika da podmire dugovanja za komunalnu naknadu…

Tvrtka „DIG“ j.d.o.o. iz Ravne Gore predala je zahtjev za izgradnju poslovnog prostora u industrijskoj zoni uz auto cestu Zagreb – Rijeka s druge strane Tifona, na području Općine Skrad. Kako je taj dio predviđen za industrijsku zonu Općina će pozvati predstavnika te tvrtke, razgovarati s njima o mogućnosti njihovog ulaganja u gradnju iste, zapošljavanju ljudi s područja Općine Skrad te premještaju sjedišta tvrtke na područje Općine Skrad.

Općina će ponovno raspisati javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Skrad jer se na dosadašnja dva poziva nije nitko javio. Na kraju je prihvaćen prijedlog i dana suglasnost da se krene u gradnju nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa vrijednosti oko 1,2 milijuna kn koja bi se kandidirala na EU fondove.