Na 10. sjednici Općinskog vijeća vijećnici Općine Skrad jednoglasno su izabrali temeljem Statuta i Poslovnika Općine Skrad Općinsko poglavarstvo na čelu kojeg će biti načelnik Dubravko Grbac i dva zamjenika Boro Tomić i Robert Bukovac. Prijedlog zamjenika načelnika obrazložio je načelnik Općine Dubravko Grbac rekavši kako se radi o nestranačkim kandidatima, osobama iz gospodarstva koje su dosadašnjim radom pokazale svoju stručnost i koja će biti od velike pomoći u budućim razvojnim planovima Općine Skrad. Na početku sjednice donesena je odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja koje čine predsjednik Hrvoje Zatezalo i članovi Vedrana Tomić i Žarko Mulc. Na prijedlog Povjerenstva većinom glasova ( 7 za ) za predsjednika Općinskog vijeća imenovan je Duško Zatezalo, dok je zamjenicom vijećnika Dubravka Grpca, kojem mandat miruje, imenovana Đurđica Abramović. Oporbeni vijećnici su postupak imenovanja predsjednika Vijeća popratili riječima kako s prijedlozima nisu upoznati prije već sada na sjednici, kako je postupak predlaganja neprimjeren i neozbiljan (Vladimir Mance) odnosno da je sve unaprijed dogovoreno i izrežirano te da je nevjerojatno jednostranačje prisutno u Skradu i kako je oporba ovdje suvišna (Mira Đorđević). Dubravko Grbac je odgovorio kako je sve u skladu s Statutom i Poslovnikom. Nakon izbora predsjednika Vijeća sjednicu je u nastavku vodio Duško Zatezalo zahvalivši se na ukazanom povjerenju. U nastavku su donijete odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesije kojom se stječe pravo obavljanja pogrebnih poslova na grobljima u Skradu i Divjakama uz prihvaćene izmjene visine godišnje naknade (groblje Skrad – 3000,00 kn i Divjake – 1500,00 kn) te prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i čišćenja javnih površina na području Općine Skrad kojom će se prihvatiti najpovoljnija ponuda kako po cijeni tako i po referencama ponuditelja. Vijećnici su, po prijedlogu natječajnog povjerenstva, prihvatili prijedlog i donijeli jednoglasnu odluku kojom je na radno mjesto komunalnog redara od 1. ožujka izabran Igor Bukovac na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Potom je pročitano pismo, odgovor Ministarstva mora, turizma i razvitka kojim se nalaže Turističkoj zajednici Općine Skrad da sazove novu Skupštinu, da se izabere predsjednik TZ i donese Poslovnik o radu Skupštine. Dotad mirnu sjednicu uzburkao je pisani prijedlog Kluba SDP-a kojim se za stanje u TZ tereti bivšu predsjednicu Miru Đorđević, za neregularnost održane Skupštine TZ i zastoj u radu TZ, da joj se ukinu u ime Općine sva dosadašnja ovlaštenja i predstavljanja a koja se odnose na rad TZ i po pitanju vojnih objekata na Šiljaru, traži se da Turističko vijeće pokrene postupak odgovornosti direktorice TZ Ivane Briški zbog neregularne i loše pripremljene Skupštine TZ a u četvrtoj točki se traži poduzimanje preventivnih mjera od MUP-a, PP Delnice temeljem objavljenog novinskog članka (iz članka NL – Pitanje – je li zbog nefinanciranja iz općinskog proračuna upitno radno mjesto direktorice ureda. Odgovor – Financiramo se kako se snalazi Mira Đorđević, glasio je njezin odgovor na prvo, a na drugo pitanje je odgovorila da bi nekoga trebalo »objesiti« ako bude upitno radno mjesto direktora ureda) kako bi se spriječile eventualno nepovoljne posljedice zbog ovih zaključaka. Na predložene zaključke Kluba SDP-a reagirao je vijećnik Vladimir Mance smatrajući kako je prijedlog preoštar i velikim dijelom neutemeljen, kako nije zasnovan na činjenicama, kako su formulacije preteške i neosnovane. Zaključci su prihvaćeni sa 6 glasova za i 4 protiv. Prihvaćena je zamolba za produljenjem zakupa poslovnog prostora Ljekarne, vlasnice Melite Rački Burić, izmijenjena ponuda Info projekta za održavanje informatičkog sustava i zahtjev za povećanje cijena usluga crpljenja i odvoza fekalija za 20-ak posto obrta Juranić. Na vijećničko pitanje Mire Đorđević o sastanku delegacije Općinskog vijeća s mještanima sela Hlevci Duško Zatezalo je rekao „da se s ljudima razgovaralo, da su čuli dobre informacije, i ono što su Ravnogorci obećavali. Stanje je Hlevčanima nejasno i oni ne znaju što i kako dalje“. Dubravko Grbac je u nastavku rekao „kako je Hlevčanima obećana cesta i vodovod, a mi smo im obrazložili da smo otišli i korak dalje jer su se već počeli realizirati određeni planovi i projekti uz vodovod i poboljšanje elektro sustava. I oni i mi želimo da se problem mirno riješi. Mi imamo više argumenata i toga ćemo se držati. U razgovorima na višim razinama također sve strane žele mirno rješenje pitanja naselja Hlevci.“